Historická expozice města Hostinné

Nádražní, 543 71, Hostinné, Tel.: +420 499 524 239, klaster@kthostinne.cz
Hostinné/Muzea / Galerie - Hostinné
V prvním patře konventu bývalého františkánského kláštera v Hostinném jsou umístěny výstavní prostory Městského muzea. Součástí výstavních prostor je i část věnovaná působení příslušníků řádu sv. Františka ve městě, prezentaci unikátního souboru lunet ze života zakladatele tohoto řádu z let 1688 – 1721 a kolekce vyřezávaných figurálních včelích úlů z konce 18. století. Historická část je zakončena vzpomínkou na rodáky a významné osobnosti města, ke kterým patří vynálezce heliogravury a strůjce první hlubotiskové rotačky Karel Václav Klíč, jeden z nejvýznamnějších českých chemiků Emil Votoček a také nechvalně známý Viktor Lustig, český profesionální podvodník, který se nejvíce proslavil jako muž, který prodal Eiffelovu věž.

Návštěvník má možnost seznámit se s geologickými poměry v okolí, založením města, jeho vývojem a historickými událostmi.Vlastní expozice je doplněna některými drobnými předměty.Součástí je i podkrkonošská světnice a též rozhledna na radniční věži, kde se můžete kochat městem Hostinné. Po předchozím tel objednání vám ji umožníme zhlédnout.

Skupina místních obyvatel ve složení starosta Janetschek, učitelé Robert a Albert Hankeovi, ředitel školy Kaiser, prof. Patzak, prof. Ditz, zámečník Rumler a listonoš Lorenz tedy v roce 1927 v Hostinném založila první městské muzeum a vedla jej až do roku 1945. Poté se nového uspořádání muzea a jeho správy ujal zaměstnanec místního poštovního úřadu, pan Josef Šrůtek. Po Josefu Šrůtkovi muzeum řídil učitel Václav Šlisík. Koncem 60. let minulého století muzeum postupně začalo překážet rozrůstajícímu se městskému národnímu výboru a podlehlo trendu tehdejší doby soustředit sbírky malých muzeí do větších muzeí okresních. Hostinné ztrátou městského muzea přišlo také o převážnou část exponátů, které byly při likvidaci muzea jednoduše zničeny nebo rozchváceny. Hostinné tak přišlo nejen o muzeum, ale hlavně o svou vlastní historii, tedy o samo sebe. Dávné dějiny města zmizely a ty nové začaly až rokem 1945.

Po převratu v roce 1989 se do Hostinného začala historie opět pomalu vracet. Absenci městského muzea nahradila malá historická expozice umístěná ve druhém patře radnice, jejíž vznik inicioval učitel Zdeněk Pilous. Tato expozice, pro veřejnost otevřená 28. října 1998, byla v provozu až do podzimu roku 2011. Za 13 let své existence ji navštívilo mnoho tisíc osob, takže své původní poslání splnila na výbornou.

V létě roku 2007 se hostinské historii blýsklo na lepší časy. Díky rychlé reakci starosty města Karla Klímy, tehdy člena zastupitelstva Královéhradeckého kraje, se podařilo v rámci převodu Muzea Podkrkonoší v Trutnově z Královéhradeckého kraje na město Trutnov oddělit bývalý sbírkový fond muzea v Hostinném od sbírkového fondu muzea v Trutnově a získat ho zpět pro potřeby hostinského muzea. Stalo se tak něco, v co už nedoufal ani ten největší optimista. Hostinnému tak byly navráceny historické předměty nedozírné hodnoty. Nešlo však o hodnotu finanční, která je i tak velmi vysoká, ale především o hodnotu dějin města, která je nenahraditelná. Přes dva tisíce položek představujících vývoj města od nejstarších dějin (archeologické nálezy) až do poloviny 20. století město Hostinné najednou obohatilo. S těmito exponáty se městu v jeden okamžik navrátila i jeho 750 let stará historie.

Ale jak již bylo zmíněno na začátku, historie se často opakuje. Hostinné opět nemělo získané předměty kde prezentovat, protože nemělo k dispozici potřebné prostory, ačkoliv všechna okolní města svá muzea už dávno měla. Podruhé se historii blýsklo na lepší časy v roce 2009, kdy město uspělo se žádostí o poskytnutí státní účelové dotace na rekonstrukci konventu bývalého františkánského kláštera. Dotace ve výši 92 % celkových nákladů na opravu byla dostatečnou zárukou zdárného dokončení díla. Město Hostinné se tak dočkalo zkulturnění další lokality v centrální části města a zkrátka nepřišlo ani muzeum. V prvním patře budovy konventu získalo nové a důstojné prostory k prezentaci historického vývoje města od jeho založení v druhé polovině 13. století až do současnosti.

Městské muzeum

V prvním patře konventu bývalého františkánského kláštera v Hostinném jsou umístěny výstavní prostory městského muzea. Expozice představující historický vývoj jednoho z nejstarších měst v Podkrkonoší je nainstalována ve františkánských celách z 2. poloviny 17. století. Jsou zde zachyceny dějiny od kolonizace kraje na horním Labi počátkem 13. století a založení města Hostinného v 2. polovině 13. století, všechny významné historické události až po rozhodné okamžiky, které bezprostředně navázaly na výsledky druhé světové války. Historická expozice dává obraz vývoje města za 750 let jeho existence.
Součástí výstavních prostor je i část věnovaná působení příslušníků řádu sv. Františka ve městě, prezentace unikátního souboru lunet ze života zakladatele tohoto řádu z let 1688–1721 a kolekce vyřezávaných figurálních včelích úlů z konce 18. století. Historická část je zakončena vzpomínkou na rodáky a významné osobnosti města.

Možnost průvodce: ne
Nutné výklad objednat: ne
Poslední návštěva: 45 min. před koncem
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ne
WC: ano
  Otvírací dny Čas
květen-září

Út–So

Ne

9:00–12:00, 13:00-17:00

13:00–17:00

říjen-duben Út–So 10:00-12:00, 13:00–16:00
Městské muzeum 25 - 50 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz