Hasičské muzeum Postřekov

Postřekov, 345 35, Postřekov, Tel.: +420 732 509 319, info@hasicipostrekov.cz
Postřekov/Muzea / Galerie - Postřekov
Muzeum  spolupracuje s Expozicí požární ochrany ve Zbirohu, kam jsme (hlavně díky nedostatku prostoru v námi využívaných budovách) na sklonku roku 2010 zapůjčili cisternovou automobilovou stříkačku CAS16 PV3S DA Š1203 a vozík PPS12.

Dalším projektem je zprovoznění historické parní stříkačky, která je do našeho muzea zapůjčena od hasičů z okresního města Domažlice. Průzkum možností opravy byl zahájen někdy začátkem roku 2010, koncem stejného roku byla provedena demontáž kotle, který byl následně dopraven odborné firmě k provedení tlakové zkoušky a generální opravy.

Historie Muzea hasičské techniky v Postřekově se začala psát v roce 1999, kdy se v rámci příprav na 105. výročí založení našeho sboru začala v hlavách několika místních nadšenců (nejen z řad našeho sboru) rodit myšlenka na založení muzea. V té době už sbor disponoval historickou motorovou stříkačkou firmy Stratílek. Slovo dalo slovo a netrvalo dlouho a během krátké doby se podařilo shromáždit několik dalších exponátů, které tak vytvořily základ celé expozice (pozn.: naši veteráni se s některými z nich dodnes zúčastňují hasičských soutěží).

Nikdo netušil, že sbírka zanedlouho přesáhne hranice domažlického okresu a dokonce i kraje. Většinu exponátů získalo muzeum darem nebo za symbolický finanční obnos, část exponátů byla do muzea zapůjčena. V současné době sídlí muzeum ve dvou budovách – staré hasičské zbrojnici, kde je umístěna expozice ručních stříkaček a v budově bývalé kotelny základní školy. Zde jsou k vidění motorové stříkačky a hasičská výzbroj.

Sbírky aktuálně zahrnují 24 motorových stříkaček, 6 stříkaček ručních (z toho 3 tažené koňmi), jednu stříkačku parní a tři hasičské automobily. (většina techniky je plně funkční). K vidění jsou také další součásti historické hasičské výstroje a výzbroje.

Pouze s průvodcem: ano
Nutné výklad objednat: ne
Popisky v jiném jazyce: ne
Suvenýry: ne
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ne
WC: ne
  Otvírací dny Čas
Celoročně  So + Ne + Sv 10:00 - 12:00

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz