František A. Dvořák

Datum narození: 5.8.1908 / Místo narození: Praha, Rakousko - Uhersko

František A. Dvořák (psal se také jako F. A. Dvořák či František Allan Dvořák) se narodil 5. srpna 1908 v Praze jako František Dvořák. Po vystudování filozofie na pražské Univerzitě Karlově získal doktorát a titul PhDr. (1936). V letech 1937 – 1945 byl zaměstnán v pozici úředníka Ústředního sociálního úřadu Hlavního města Prahy. Krátce byl redaktorem nakladatelství družstva Nová osvěta (1945 – 194

František A. Dvořák (psal se také jako F. A. Dvořák či František Allan Dvořák) se narodil 5. srpna 1908 v Praze jako František Dvořák. Po vystudování filozofie na pražské Univerzitě Karlově získal doktorát a titul PhDr. (1936). V letech 1937 – 1945 byl zaměstnán v pozici úředníka Ústředního sociálního úřadu Hlavního města Prahy. Krátce byl redaktorem nakladatelství družstva Nová osvěta (1945 – 1947).Ale záhy se stal dramaturgem a scenáristou Československého státního filmu (1947 – 1960). Po roce 1960 se zaměřil zejména na pedagogickou práci a jen občas se vrátil k práci scenáristy a na sklonku života nově i k pozici hereckého epizodkáře. V začátcích pracoval i jako redaktor a spisovatel.Napsal scénáře (často ve spolupráci s jiným autorem, např. Jiřím Friedem, Vladimírem Tůmou, M. V. Kratochvílem nebo Františkem Danielem) mj. k dramatům Jiřího Krejčíka VES V POHRANIČÍ (1947), KŘÍŽOVÁ TROJKA (1948) a PAN HABĚTÍN ODCHÁZÍ (1949) Václava Gajera, Karla Kachyni TENKRÁT O VÁNOCÍCH (1958) a KRÁL ŠUMAVY (1959), ĎÁBLOVA PAST (1961) režiséra Františka Vláčila a ke komediím Bořivoje Zemana PAN NOVÁK (1949) a POSLEDNÍ RŮŽE OD CASANOVY (1966) Václava Kršky.Při dramatickém žánru se snažil o výraznou dramatickou zápletku, vygradované napětí a ani se nevyhýbal válečnému či dobrodružnému žánru. Dvořákovy komedie nebyly čistým žánrem, často to byly plně lyrické a melancholické příběhy.Jako autor původních námětů byl u filmů ke kterým napsal také scénář (například VES V POHRANIČÍ, KŘÍŽOVÁ TROJKA, PAN NOVÁK, PAN HABĚTÍN ODCHÁZÍ, KRÁL ŠUMAVY a POSLEDNÍ RŮŽE OD CASANOVY), pouze u jednoho projektu napsal jen námět: u dramatu Jiřího Weisse VSTANOU NOVÍ BOJOVNÍCI (1950) podle stejnojmenného románu pozdějšího prezidenta Antonína Zápotockého.Na úplném konci své filmové dráhy se jen pouhých šest let před svojí smrtí dvakrát objevil i před filmovou kamerou v malých hereckých epizodkách francouzského novináře v DÉLCE POLIBKU DEVADESÁT (1965) Antonína Moskalyka a číšníka v podobenství Jana Němce O SLAVNOSTI A HOSTECH (1966).Významná byla práce Františka A. Dvořáka jako pedagoga na pražské FAMU (Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění). Na této škole byl profesorem na katedře scenáristiky a dramaturgie (1950 až 1972), dále dvakrát děkanem (1950 – 1952 a 1958 – 1960) a vedoucím katedry filmové a televizní dramaturgie (1960 – 1972).Působil i ve funkci pedagogického vedoucího scénářů studentských snímků a Studia FAMU – Strakův GENERÁL (1960), ZPĚV, KTERÝ NEZEMŘEL (1962) Drahomíry Vilhanové, Adlerův PŘÍPAD VARNEY (1962), TÁTOVA ŠKOLA (1963) Karla Němce, Moravcova černá komedie OTEVŘENÉ OKNO (1963), Klossova dramatická INVENTURA (1963), DVANÁCTÉHO (1963) Rudolfa Adlera, Hanákův ALCRON (1963) a GAMBIT (1964) Jaromíra Borka.Pedagogickým vedoucím pro scénář byl také u klasického celovečerního hraného filmu barrandovského Studia uměleckého filmu a Vladimíra Borského JESTŘÁB KONTRA HRDLIČKA (1953) s Františkem Smolíkem, Vlastou Fabianovou a Vlastou Fialovou v hlavních rolích. Bylo to zřejmě proto, že autoři filmu Ota Hofman (student FAMU) a Vladimír Borský napsali scénář na FAMU.Avšak František A. Dvořák se uplatnil i jako klasický spisovatel, když napsal sedm detektivních romanet „Zlomený peníz a jiné povídky“ (1946), divadelní hru pro děti „Pan Falgus zasahuje“ a odborné práce „Žánry ve filmu“ (1963) a „ABC scenáristy“ (1964, s M. V. Kratochvílem a Františkem Danielem). Jako novinář přispíval do periodik.Za námět a scénář ke snímku VES V POHRANIČÍ (1947) získal Cenu země České za rok 1947 (1948) a Státní cenu za rok 1948 (1948), za námět k filmu VSTANOU NOVÍ BOJOVNÍCI (1950) obdržel Státní cenu I. stupně za rok 1951 (1951), dále byl poctěn Vyznamenáním Za vynikající práci (1968) a ještě za dlouholetou scenáristickou činnost (jmenovitě za snímky VES V POHRANIČÍ, TENKRÁT O VÁNOCÍCH a KRÁL ŠUMAVY) Cenou Víta Nejedlého pro rok 1968 (1968).Jako scenárista se na sklonku života uvedl i v Československé televizi (např. ZÁHOŘANSKÝ HON režiséra Bohumila Sobotky z roku 1968). PhDr. František A. Dvořák zemřel náhle 22. prosince 1972 v Praze ve věku čtyřiašedesáti let.(zdroj: CSFD.cz, autor: Jarda "krib" Lopour)Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz