Fedor Bartko

Datum narození: 3.1.1944 / Místo narození: Kšinná, okres Topoľčany, Československo

Mgr. art. Fedor Bartko je absolventom Strednej priemyslovej školy v Čimeliciach (Česká republika) a Vysokej školy múzických umení v Bratislave – odbor dramaturgia a réžia dokumentárnej filmovej a televíznej tvorby.V rokoch 1963 – 1968 pracoval ako kameraman v Československom štátnom filme – Štúdiu krátkych filmov Bratislava, v rokoch 1969-1989 v rôznych kultúrnych zariadeniach v Bratislave, v roko

Mgr. art. Fedor Bartko je absolventom Strednej priemyslovej školy v Čimeliciach (Česká republika) a Vysokej školy múzických umení v Bratislave – odbor dramaturgia a réžia dokumentárnej filmovej a televíznej tvorby.V rokoch 1963 – 1968 pracoval ako kameraman v Československom štátnom filme – Štúdiu krátkych filmov Bratislava, v rokoch 1969-1989 v rôznych kultúrnych zariadeniach v Bratislave, v rokoch 1989-1991 na Ministerstve kultúry SR. Po roku 1989 sa podieľal na príprave prvých zákonov o rozhlasovom a televíznom vysielaní a uvádzaní duálneho systému vysielania do praxe.V roku 1991 bol zvolený Národnou radou SR do Rady ČSFR pre rozhlasové a televízne vysielanie a Federálnym zhromaždením ČSFR za podpredsedu tejto rady. Od roku 1992 do roku 1994 bol súčasne podpredsedom Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch bol nútene mimo výkonu svojej profesie, externe, v druhej polovici 80. rokov externe, sporadicky spolupracoval s Československou televíziou – štúdiom Bratislava.V prevažnej miere v tomto období pracoval v dabingu, vo filmovom štúdiu Zlín nakrútil pre STV film o rómskom, v Prahe žijúcom výtvarníkovi - Farebné skielka Rudolfa Dzurku, neskôr niekoľko dokumentárnych filmov pre reláciu Televízny klub mladých (filmy Byť človekom, Koľajnice v života, Okamihy života a i.).V 90. rokoch uplynulého storočia pracoval prevažne v slobodnom povolaní ako scenárista, kameraman a režisér. V jeho filmografii je viac ako 500 rôznych titulov relácií, programov a filmov vytvorených v prevažnej miere pre STV Bratislava a Banská Bystrica.(zdroj: CSFD.cz, autor: Fedor "Fed" Bartko)Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz