Františkánský klášter v Kadani

Švermova, 432 01, Kadaň, Tel.: +420 474 341 295, muzeum@kultura-kadan.cz
Kadaň/Muzea / Galerie - Kadaň
Kostel Zvěstování Panny Marie tvoří pseudobazilikální trojlodí, polygonálně uzavřené kněžiště, mnišský chór s kruchtou, kaple sv. Antonína Paduánského a kaple sv. Anny. Trojlodí kryje síťová klenba a presbytář tři pole křížové žebrové klenby. Umístěna je zde i tumba zakladatele kláštera Jana Hasištejnského z Lobkovic. Je z roku 1517 a její víko zdobí kostlivec. Klášterní chodby a další prostory kdysi zdobily gotické a renesanční fresky. Velká část místností je doposud sklenuta původní sklípkovou klenbou z konce 15. století.

Kolem roku 1474 začal kapli spravovat františkánský řád a v blízkosti kaple postavili provizorní konventní budovu. Započata byla i výstavba trojlodního kostela, dokončeného v roce 1480. Během 80. let 15. století vyrostl kamenný čtyřkřídlý konvent s nevelikým dvorem. Ten byl později v 16. století výrazně rozšířen. Stavba byla poškozena a velmi znesvěcena za války Rakouska s protihabsburskou koalicí, v říjnu 1742 se tu zabarikádovali francoužští vojáci. Útok císařských jej proměnil v tratoliště krve. Rušení církevní staveb za císaře Josefa II. se tomuto klášteru vyhnulo, ale počet mnichů přesto klesl. Definitivně museli mniši klášter opustit až za druhé světové války, nacisté klášter využili pro potřeby Hitlerjugend. Po válce se sem řeholníci vrátili, ale jen na krátko, v roce 1950 uzavřel komunistický režim všechny mužské kláštery v Československu. Za doby režimu sloužily budovy jako archiv a depozitář. V roce 1991 se do kláštera, který byl ve velmi špatném stavu řeholníci vrátili. Pro nedostatek financí na opravu uzavřeli církevní představitelé nájemní smlouvu s městěm Kadaň. Posléze proběhly velmi žádané rekonstrukční práce.

1. okruh: Pohledy do minulosti Kadaně

Několik zastavení v kada ňské minulosti odpoví na otázku, jak fungovalo středověké město i jak se promě ňovala jeho tvář. Kromě jiných zajímavostí spatříte ku příkladu listinu s první zmínkou o Kadani či nejstarší kada ňskou pečeť. Nechybí ani popravčí meč. Dále pak nahlédnete do útrob měšťanského domu a poznáte rozmanitost cechovních symbolů. Díky umění baroka se seznámíte se svatou Rodinou i jinými jejími nebeskými kolegy. V dalším oddíle se přesvědčíte, co skrývá lékárna sester alžbětinek, a jak je snadné otočit Měsícem kolem Země. Nevěříte? Nuže, přijčte!

2. okruh: Život v klášteře

Vnímání chudobného stylu života františkánských řeholníků je hlavním dojmem z procházky nejdůležitějšími prostorami klášterní budovy. Tichou svědkyní zážitku se jistě stane krása gotické architektury, renesančních nástěnných maleb a barokního nábytku, který je nejstarším v Kadani. Mezi nesporná lákadla tohoto okruhu náleží restaurované sklípkové klenby a malířské dílo Cranachových žáků. Dozvíte se ale také, kdo je Čtrnáct svatých pomocníků i jaké šaty nosil svatý František.

3. okruh: Mineralogie, geologie, archeologie

Region severozápadních Čech může být právem hrdý na své nerostné bohatství! Dokládá to přehled mineralogických zajímavostí i ukázky zkamenělých rostlin a živočichů z regionu. Výstava zpřístup ňuje nálezy krušnohorských polodrahokamů, používaných ve 14. století k výzdobě kaple sv. Václava ve Svatovítském chrámu v Praze i císařských kaplí na Karlštejně. Mapuje také těžbu a zpracování vybraných surovin od doby kamenné po vrcholný středověk, včetně ukázky sklářské huti.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Aj, Nj
Popisky v jiném jazyce: ne
Poslední návštěva: 16:00 hod.
Doba prohlídky: 1. okruh 45 min., 2. okruh 60 min., 3. okruh 30 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ano
  Otvírací dny Čas
leden-březen na objednání  
duben-červen

Út-Pá

So-Ne

15:00-16:00

11:00-17:00

červenec-srpen Út-Ne 11:00-17:00
září-říjen

Út-Pá

So-Ne

15:00-16:00

11:00-17:00

listopad-prosinec na objednání  
Okruh 1 30 Kč
Okruh 2 30 - 70 Kč
Okruh 3 30 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz