Expozice Spolku přátel betlémů v Třešti

1061/6, 589 01, Třešť, Tel.: +420 567 224 537, spb@email.cz
Třešť/Muzea / Galerie - Třešť
V Třešti nedaleko Jihlavy se udržuje více než 200 let stará tradice stavění betlémů v místních rodinách. Stejně jako jejich předci, budují dnes místní obyvatelé překrásné jesličky v komorách, dílnách i garážích a rádi je ukazují každému, kdo je chce vidět.

Zdejší betlémy jsou stavěny jako dioramata, vytvořená z pařezů, mechu a dalších přírodnin, v nichž jednotlivé stupně přecházejí v malovanou krajinu. Každoročně je zde přístupno více než dvacet domácností. Plánek města s vyznačenými výstavními místy získáte v infocentru, domy jednotlivých betlémařů jsou zřetelně označeny.

Další betlémy jsou celoročně vystaveny jak ve stálé expozici Spolku přátel betlémů, tak v místní expozici Muzea Vysočiny v Schumpeterově domě. Navazující akcí je „Dřevořezání“, setkání řezbářů nejen z naší země, které se koná každoročně počátkem července a výsledkem je stále se rozrůstající betlém, který návštěvník může zhlédnout v expozici betlémů.

Krásný a kouzelný biblický příběh o narození Ježíška v opuštěném chlévě byl přístupný lidským citům i srdcím a vedl všechny umělce ke ztvárnění.Tak vznikly i třešťské betlémy. Počátkem 19. století nejprve papírové, později dřevěné. Základním stavebním prvkem betlému je zbořeniště s místem narození Ježíška. Fantazie řezbářů vytváří z pařezů, mechů, sklíček, kamenů iluzi krajiny tak živě, že rozdíl mezi malovaným lončoftem a skutečnou přírodou ani nepoznáte. Některé betlémy mají až 500 figurek. A celková délka betlému je až 7 metrů.

Díky Spolku přátel betlémů, který má asi 80 členů, toto umění v Třešti nezanikne. V některých betlémech mají své místo i figurky třešťských obyvatel a zmenšené makety domů, které můžete ve městě vidět. Tak je vedle sebe synagoga s pilou, stoupa, ve které teče voda a mezi prosebníky je figurka žebračky Boženky a další.

Raritou je nový betlém z figurek z přírodního dřeva, který vzniká na pravidelném Dřevořezání v červenci, kdy Spolek přátel betlémů pozve řezbáře z celé republiky a vyřezávají figurky do společného betléma na nově zrekonstruovaném náměstí pod největšími slunečními hodinami. I tato akce již přerostla hranice naší republiky Již dnes má více jak více jak 500 figurek (každým rokem přibude asi 50 figurek). Vánoce v Třešti jsou celý rok.

  Otvírací dny Čas
Leden Po - Pá

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

  So - Ne

9:30 - 12:00

13:00 - 16:30

Únor - květen Po - Pá

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Červen - srpen Po - Pá

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

  So - Ne

9:30 - 12:00

13:00 - 16:30

Září - prosinec Po - Pá

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Pozn.: v období od 25. 12. do 2. 2. mohou zájemci navštívit domácnosti, kde se betlémy vystavují.

Expozice Spolku přátel betlémů v Třešti 15 - 50 Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz