Evangelický Kostel (Třebenice)

Loucká, 411 13, Třebenice, Tel.: +420 416 731 339, info@muzeumlitomerice.cz
Třebenice/Muzea / Galerie - Třebenice
Sbírkové předměty tvořící expozici muzea městu Třebenice dlouhodobě půjčilo Oblastní muzeum v Litoměřicích.

Tradice muzejní činnosti je v Třebenicích je jednou z nejstarších v našich zemích. První třebenické muzeum vzniklo již v roce 1872. V té době mimo Prahu, Brno a Opavu bylo jen šest českých měst, všechna nepoměrně větší, než Třebenice, která měla muzea. Základem sbírek se stala soukromá sbír-ka MUDr. Václava Paříka.

Podnět k dalšímu rozšiřování dal učitel Karel Křenek. To se sbírka již na-zývala ,,Sbírka starožitností Besedy třebenické“. Podle přání zakladatelů muzea ,,...podávala obraz přírody, dějin a kultury našeho třebenicka“ Naše muzeum se zúčastnilo samostatnou expozicí JUBILEJNÍ VÝSTAVY v Praze roku 1891 i NÁRODOPISNÉ VÝSTAVY v roce 1895 a to vždy s velkým úspěchem. Již tehdy byl činěn nátlak, aby třebenický kancionál byl předán Národnímu muzeu v Praze, ale MUDr. Pařík argumentoval tím, že jeho přítomnost v Třebenicích je důležitá pro posílení národní hrdosti v místě. Pokus o přemístění do Prahy byl učiněn ještě po restaurování v osmdesátých letech 20. století. 6. dubna roku 1913 při příležitosti nové instalace muzejních sbírek v domě č.p. 82 dostalo čestný název PAŘÍKOVO MUZEUM.

Po osvobození v roce 1945 se podařilo zajistit nové, větší prostory v domě č.p. 139 po bývalé německé měšťanské škole. Slavnostní otevření se konalo dne 28. října 1946. Správcem muzea byl jmenován ředitel měšťanské školy Václav Kosina, který se této práci nezištně věnoval až do své smrti v roce 1958. Při delimitacích pak byly sbírky třebenického muzea přemístěny do Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích a díky neutuchající snaze pana L.E.Drahoše a jeho přátel bylo pak v roce 1959 otevřeno specializované Muzeum českého granátu. Bylo umístěno do prostor bývalého luteránského kostela. Jeho expozice se pokouší o podání ucele-ného obrazu přírody i historie granátového kraje. Pan Drahoš také zrestauroval nábytek z ,,úmrtní světničky“ Ulriky von Levetzow z Třebívlic, která byla dlouho součástí expozice a po restitucích byla odvezena do Mostu. Stejný osud potkal soubor Ulričiných šperků, přičemž v Třebenicích jsou vysta-veny zdařilé repliky, zhotovené poté, co byly originály ukradeny (naštěstí brzy opět nalezeny, dnes umístěny v muzeu v Mostě, kde je Ulrice věnována celá expozice).

V současné době přešlo muzeum do správy města, expozice je trvale zapůjčena z muzea v Litoměřicích.

Historie těžby a zpracování českého granátu

Kolekce historických i moderních šperků z českého granátu (včetně sady šperků Ulriky von Levetzow)

Historie třebenického regionu

Možnost průvodce: ne
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: ne
Popisky v jiném jazyce: ne
Doba prohlídky: 30 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ano
  Otvírací dny Čas
Duben, Říjen So, Ne 10:00 - 16:00
Květen, Červen, Září Út - Ne 10:00 - 16:00
Červenec - Srpen Út - Ne 9:00 - 17:00
Vstupné do objektu 30 - 50 Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz