Etnografický Ústav Moravského Zemského Muzea

Kobližná, 601 50, Brno, Tel.: +420 542 422 361, hdvorakova@mzm.cz
Brno/Muzea / Galerie - Brno
Etnografický ústav Moravského zemského muzea se orientuje na tradiční kultury Moravy od 18. století po současnost.

Etnografický ústav sídlí v domě „U šlechtičen”.

Dům „U šlechtičen” byl postaven v letech 1682-1690 ve stylu městského barokního paláce brněnským stavitelem Janem Křtitelem Ernou. V letech 1790-1791 byla původní jednopatrová budova rozšířena a zvýšena V. J. Eitelbergerem o další poschodí a propojena se sousedním Althanským palácem. Do ulice je obrácen výrazným portálem s bosáží. V interiéru je zajímavá kaple s pozdně barokními freskami. Palác sloužil jako nadační zařízení pro výchovu opuštěných šlechtických a měšťanských dívek.

Po americkém náletu na Brno v roce 1944 byl Althanský palác natolik poškozen, že došlo po roce 1948 k jeho demolici, stejný osud hrozil i Paláci šlechtičen. V průběhu 50. let 20. století se však tuto cennou stavbu podařilo zachránit pro kulturní účely. Profesor Bohuslav Fuchs vypracoval projekt velkorysé rekonstrukce budovy, respektující jak původní historické plány, tak tehdejší muzejní potřeby. Náročné přestavby byly prováděny od roku 1957, v roce 1961 pak došlo k zpřístupnění etnografické expozice "Lid v pěti generacích", která sloužila s menšími úpravami k poučení veřejnosti až do podzimu 1999. V letech 2000-2002 byl Palác šlechtičen rekonstruován, od roku 2003 zde probíhají krátkodobé výstavy; připravuje se také nová stálá expozice.

Co návštěvník nevidí...

Tato výstava seznamuje veřejnost s pojmy preventivní konzervace (základní podmínky při uložení) a konzervátorsko-restaurátorská práce, se kterými je spojena činnost konzervátorů-restaurátorů. Cílem je představit širokou škálu pracovních postupů, s důrazem na mravenčí práci, kterou návštěvník běžně nevnímá, neboť vidí až finální stav předmětu - tj. po zásahu odborníka. Zastoupeny jsou nejen práce stálých zaměstnanců, kteří se starají o všechny sbírkové předměty po stránce přímé a nepřímé konzervace a provádějí opravy na jednotlivých předmětech, ale i práci externistů v rámci grantových programů i spolupráce s odbornými školami včetně prezentace různých druhů příslušné dokumentace prací.

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Výstava Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje se odehrává ve dvou rovinách. První zajišťuje Centrála cestovního ruchu pro východní Moravu, která mapuje poutní stezku formou informačních panelů. Trojrozměrný materiál ze sbírek Etnografického ústavu MZM projekt doplní o keramiku s motivy věrozvěstů, ojedinělou tragantovou plastiku pod skleněným poklopem a upomínkovou grafiku z Velehradu

Vulkány - tepny Země

Výstava seznámí návštěvníky s fenoménem vulkanismu na Zemi a zároveň se věnuje sopečné činnosti na území České republiky, jejíž nejmladší projevy tvoří rozpoznatelný reliéf v krajině jako např. České středohoří, Doupovské hory v Čechách či Uhlířský vrch nebo Venušina sopka ve Slezsku. Výstava presentuje téma vulkanismu především zážitkově. Návštěvníci pocítí pohyby zemské kůry na zemětřesné desce a speciální efekty je zavalí sopečným popelem.

Možnost průvodce: ne
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Aj, Nj
Popisky v jiném jazyce: Aj, Nj
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
Celoročně Otvírací dny Čas
  Út 9:00 - 15:00
  St, Čt, Pá 9:00 - 17:00
  So, Ne 13:00 - 18:00
Celý objekt 45 - 90 Kč
Vulkány a tepny 40 - 80 Kč
Co návštěvník nevidí 15 - 30 Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz