Dobrovická muzea

Palackého náměstí, 294 41, Dobrovice, Tel.: +420 326 374 211, muzeum@tereos.com
Dobrovice/Muzea / Galerie - Dobrovice
Dobrovická muzea

dobrovicka-muzea.jpg
Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice návštěvníky seznámí s vývojem výroby cukru - jednoho z nejvýznamnějších potravinářských oborů v České republice, který se proslavil a prosadil v celém světě. Dobrovice je kolébkou těchto oborů na našem území, které výrazně ovlivnily řadu dalších oborů. Současně je se svým okolím místem kulturním, společenským a zaručeně přírodně zajímavým.
Mapa - Dobrovická muzea

Palackého náměstí, 294 41, Dobrovice

Telefon: +420 326 374 211
E-mail: muzeum@tereos.com
Web: http://www.dobrovickamuzea.cz/


Areál hospodářského dvora v Dobrovici je zapsaný v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Navíc je součástí dobrovického zámku, který je další významnou kulturní památkou.

Dvůr je přes vnější, poněkud nenápadný vzhled mimořádně hodnotnou architekturou s převažující renesanční, barokní a klasicistní dispozicí.

V rámci regionu Mladoboleslavska i v rámci středních Čech je (spolu s goticko-renesančním dvorem u nedalekého hradu Zvířetice) významnou ukázkou hospodářského areálu, jehož původ sahá nejpozději do druhé poloviny 16. století.

Renesanční stavební etapa, dochovaná v takto neobvykle velkém rozsahu, činí z hospodářského dvora v Dobrovici jednu z nejvýznamnějších památek svého druhu na území středních Čech.

První zmínky o podobě panského sídla pochází z roku 1541, podle nich v Dobrovici stála tvrz s hospodářským (poplužním) dvorem.

Výstavba dvora spadá do období všeobecné konjunktury Dobrovice a zdejšího vrchnostenského sídla. Tj. období dlouhé vlády Jindřicha z Valdštejna a jeho manželky Anny, rozené z Vartemberka, kteří Dobrovici vlastnili od poloviny 16. století až do své smrti roku 1579.

V téže době vznikla dobrovická renesanční radnice, farní kostel (1569-1571), tzv. regentský dům a především vlastní sídelní zámek (zámecké stropy jsou datované 1578 a 1581).

V průběhu baroka probíhala v areálu dvora stavební aktivita. Nejvýznamnější byla výstavba dlouhé hospodářské budovy, navazující na jižní straně na renesanční severní křídlo.


Přízemní budova obsahovala trojlodí křížových kleneb a podle dispozičních znaků mohla zprvu sloužit jako ovčín. V 60. letech 18. století byla přestavěna obytná budova (severovýchodní křídlo), která získala nový krov.

V závěru 18. století byl ke starší renesanční severovýchodní budově přistavěn nový trakt, obsahující v přízemí tradičně řešenou trojdílnou obytnou jednotku.

Patro bylo řešeno již moderním způsobem spolu s dispozicí navazujícího staršího západního traktu - jádrem dispozice se stala vnitřní chodba, na níž navazovaly obytné místnosti v obou traktech. Nový východní trakt získal tvarově ještě pozdně barokní křídlový štít.

Expozice cukrovarnictví

Dozvíte se zajímavé informace o historii výroby cukru v českých zemích od samých prvopočátků. K vidění jsou různé druhy homolí, kostky, kubesy i obří kostka o hraně 1 m. Nahlédnout můžete také do cukrovarské laboratoře.

Expozice lihovarnictví

Tradice českého lihovarnictví, jehož počátky spadají do 14. století. Seznámíte se s typy lihovarů od ovocných palíren až po průmyslové lihovary, ale i s jejich výrobky.

Expozice řepařství

Seznámíte se s přírodními podmínkami pro růst cukrovky, vzorky osiv či modely řepy. Dále se způsoby sklizně, s metodami šlechtění a světovým významem výroby řepného osiva.

Muzeum města Dobrovice

Muzeum nabízí exponáty jednoznačně spjaté s Dobrovicí a okolím, dokumenty mapující minulý i současný život města, archeologické nálezy, fotografie, písemnosti nebo kresby.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: Aj, Nj - předem objednat
Popisky v jiném jazyce: ne
Poslední návštěva: 16:00 hod.
Doba prohlídky: 30 - 90 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
  Otvírací dny Čas
Celoročně Po - Ne

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Pozn.: O státních svátcích otevřeno.

I. okruh: Historie a současnost cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství 60 - 100 Kč
II. okruh: Technika a technologie 30 - 50 Kč
I.+ II. okruh: Kompletní expozice cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství 70 - 120 Kč
III. okruh: Muzeum města Dobrovice 30 - 50 Kč
I. - III. okruh dohromady 100 - 150 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz