Západočeské muzeum v Plzni – Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Františkánská, 301 00, Plzeň, Tel.: +420 378 370 900, mcu@zcm.cz
Plzeň/Muzea / Galerie - Plzeň
Muzeum se nachází v objektu původně minoritského a posléze františkánského kláštera v Plzni, jedné z nejvýznamnějších a nejstarších středověkých památek města. Vystavena jsou zde významná výtvarná díla přibližující historické a svaté osoby, některé události ze života svatých a dějin spásy člověka. Představena je Panna Maria, apoštolové, světci i život Krista.

Mimo výstavních exponátů stojí v historické budově za zhlédnutí unikátní interiéry dochované v původní gotické podobě, fresky z druhé poloviny 15. století, nejstarší dochované vyobrazení Plzně z roku 1506, nejstarší dochovanou skříň v Čechách, umělecká díla (sochy, obrazy) evropského významu, 30 minutový dokument o církevních památkách.

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo v nově upravených prostorách bývalého františkánského kláštera. Oproti Diecéznímu muzeu, které zde fungovalo předtím, je jeho nová podoba mnohem atraktivnější, rozsáhlejší a nabízí vstup i do částí kláštera, kam se dosud lidé nemohli podívat. Samotný klášter se tak stává exponátem.

V roce 2013 bylo muzeum oceněno 2. cenou v prestižní Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2012.

Po stopách víry františkánským klášterem

Část expozice je věnována plzeňské diecézi, jejímu patronovi blahoslavenému Hroznatovi, dějinám křesťanské víry na území diecéze, samotnému klášteru a františkánskému řádu. Expozice rovněž přibližuje liturgický rok a svátosti.

Za vrchol prohlídky je považována „klenotnice“ vystavující na odiv nejcennější umělecká díla evropského významu, liturgické předměty a roucha z farností Biskupství plzeňského a depozitářů Západočeského muzea v Plzni.

V rámci prohlídky je návštěvníkům zpřístupněna kapitulní síň s původními gotickými nástěnnými malbami, kaple sv. Barbory, křížová chodba, letní refektář a mobiliář původní knihovny.

Pouze s průvodcem: ne
Nutné výklad objednat: ano
Jazyk popisků: Aj
Poslední návštěva: 17.15 hod.
Doba prohlídky: 60 min.
Suvenýry: ne
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
  Otvírací dny Čas
Duben - Říjen Út - Ne 10:00 - 18:00
Po stopách víry františkánským klášterem 30 - 60 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz