České Muzeum Stříbra

Barborská, 284 01, Kutná Hora, Tel.: +420 327 512 159, info@cms-kh.cz
Kutná Hora/Muzea / Galerie - Kutná Hora
Současné muzeum se soustřeďuje na postupné budování rozsáhlé nové stálé expozice (dle finančních možností), jejíž náplň a scénáře jednotlivých dílčích částí vycházejí z hlavní charakteristiky sbírkového fondu a pracovního i badatelského zaměření muzea.

Odborní pracovníci muzea spravují více než 170 000 sbírkových předmětů. Nejrozsáhlejším fondem je archeologie, čítající téměř 120 000 kusů sbírek. Obrovský a ve své specializaci významný je také fond numismatický (zahrnuje mince, medaile, svátostky, bankovky atd.).

Dosahuje cca 19 000 kusů. Výtvarný fond o 9 000 kusech sbírek zahrnuje obrazy, kresby, grafiky i plastiky. Rudy, minerály, horniny a sbírky paleontologické jsou uloženy v počtu téměř 7 000 ks ve sbírkách geologických. Stejného počtu dosahuje i rozsáhlý fond uměleckého řemesla, jehož základ, obdobně jako u fondu archeologického, byl vytvářen již od konce 19. století.

V tomto fondu jsou samozřejmostí i takové předměty, jejichž popis nesmí chybět v žádných dějinách hmotné kultury. Exponáty speciálního fondu báňské techniky patří k nejstarším v Evropě.

Muzeum může ze svého sbírkového bohatství vystavit ve stálých expozicích pouze zlomek. Muzejní sbírky jsou proto představovány i v dalších rozmanitě tematicky zaměřených sezónních výstavách. Všechny budovy muzea mají kromě sálů stálých expozic i výstavní síně. Každoročně muzeum uspořádá průměrně 6 až 8 výstav. Poskytuje též výstavní prostory umělcům různých směrů a oborů.

Celoročně pracuje muzeum jako badatelské, poradenské, knihovní a konzultační centrum pro veřejnost. Prakticky nepřetržitě funguje muzeum jako neoficiální informační centrum pro turisty domácí i zahraniční.

Za jeden rok poskytnou muzejní pracovníci badatelské služby a informace o muzejních sbírkách více než stu zájemcům. Tím však aktivity muzea nekončí.

V reprezentačních prostorách gotického Hrádku (hlavní budově muzea), který se stal i vyhledávaným cílem vzácných diplomatických a oficiálních návštěv Kutné Hory, zapsané na seznam UNESCO, se pořádají koncerty, přednášky, společenská setkání, rauty a slavnosti.

Pouze s průvodcem:  ano
Možnost odborného výkladu:  ano
Nutné výklad objednat:  ano
Výklad v jiném jazyce:  Angličtina, němčina.
Popisky v jiném jazyce:  ano
Jazyk popisků:  Angličtina.
Poslední návštěva:  90 min. před uzavřením
Doba prohlídky:  I. okruh 1 hod., II okruh 1,5 hod., oba 2,5 hod.
Počet návštěvníků pro průvodce:  5
Počet návštěvníků pro vstup:  1
Suvenýry:  ano
Občerstvení:  ano
Bezbariérový přístup:  ne
Šatna:  ano
WC:  ano
Služby:  Informační centrum – vyhledávání spojů v dopravě, kompletní informace o dalších památkách regionu, tipy na výlety.
Měsíce Otevírací dny Čas
Duben a Říjen Út–Ne 9:00 – 16:00
Květen, Červen a Září Út–Ne 9:00 – 18:00
Červenec - Srpen Út–Ne 10:00 – 16:00
Listopad Út–Ne 10:00 – 18:00

I. okruh - "Město stříbra" (cca 1 hod.)

dospělí 70,– Kč
děti, studenti, senioři 40,– Kč

II. okruh - "Cesta stříbra" (cca 1,5 hod.) (včetně návštěvy středověkého dolu)

dospělí 120,– Kč
děti, studenti, senioři 80,– Kč

I. + II. okruh za zvýhodněné vstupné (cca 2,5 hod.)

dospělí 140,– Kč
děti, studenti, senioři 90,– Kč

Vstupné do objektu k návštěvě výstavy

dospělí 10,– Kč
děti, studenti, senioři 5,– Kč


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz