Městské muzeum Čáslav

Husova, 286 01, Čáslav, Tel.: +420 327 312 207, muzeum@cmuz.cz
Čáslav/Muzea / Galerie - Čáslav
Kromě prohlídky sbírek je možno dojednat návštěvu Žižkovy síně, Otakarovy bašty, kostela sv. Petra a Pavla a prohlídku města.

Novorenesanční budova muzea byla postavena v roce 1884, stavbu financovala ze svého rezervního fondu Záložna čáslavská.

Městské muzeum v Čáslavi, které patří mezi nejstarší venkovská muzea v Čechách, sídlí v jednopatrové novorenesanční budově postavené přímo pro muzejní účely v roce 1884. Budovu projektoval ing. František Tetřev a nákladem 23 000 zlatých postavil stavitel František Skřivánek. Stavbu financovala ze svého rezervního fondu Záložna čáslavská. Veřejnosti byla zpřístupněna 22. listopadu 1885.Do nové patrové novorenesanční budovy s kopulí, která nese symbol české státnosti (zlacenou kopii Svatováclavské koruny), byly přeneseny bohaté přírodovědné sbírky Josefa Kaunického (1820 – 1908), mecenáše muzea, jenž daroval městu roku 1881 rozsáhlou sbírku přírodnin a sbírky shromážděné muzejním a archeologickým spolkem Včela Čáslavská (založen 15. března 1864, jejíž dlouhodobým předsedou byl muzejník, archeolog, učitel, národopisec, numismatik  Kliment Čermák).

Obě tyto složky však pracovaly po dlouhé období zcela odděleně. Sloučeny byly v roce 1910. Původní exponáty se dochovaly do současnosti a jsou vystaveny v dobových vitrínách. Dokumentují způsob prezentace sbírek v 19. století i někdejší formy muzejní práce.  

Přirodovědná expoziceJe dochována v původní podobě z 19. století. Základem expozice se stal dar Josefa Kaunického ( povoláním klavírní technik ) - celkem asi tisíc exponátů, které zakoupil od našich předních cestovatelů za své úspory a později daroval městu.

Velmi kvalitně preparované exempláře jsou instalovány do dobových vitrín, které byly zhotoveny místním truhlářem podle vzoru v Britském muzeu v Londýně. Za pozornost návštěvníků stojí vedle zvířat z celého světa zejména vzácná sbírka kolibříků.

Umělecko - průmyslová expoziceZde může návštěvník obdivovat především sbírky harrachovského skla. Hrabě Harrach byl předsedou krajského hospodářského spolku a majitelem sklárny v Novém Světě ( dnes část Harrachova ), založené v roce 1712. Od hraběte zakoupil Kaunický kolekci skla, která dnes tvoří významný historický celek.Vedle skla může expozice návštěvníkovi nabídnout soubor cínu, keramiky, porcelánu, čáslavských toufarů, pernikářských a kamnářských forem.

Exponátům z Dálného východu dominují dvě samurajská brnění. Cenné jsou i mineralogicko-geologické sbírky obsahující četné unikáty z Čáslavska.

Heraldická výzdoba sálu zobrazuje znaky rodů sídlících v Čáslavském kraji. Vzorem pro tuto práci bylo heraldické dílo Krále z Dobré Vody.

Národopisná expoziceNově otevřená národopisná expozice (zpřístupněna od 1. 4. 2005), přibližuje život v chalupě a život na vesnici v období konce 18. a  počátku 19. století.

Archeologicko - historická expoziceTuto moderní a rozsáhlou expozici naleznete v zajímavě upravených sklepních prostorách. Zpřístupněna veřejnosti byla v letech 1997 a 1998. Rozdělena je na několik částí.

* Historie čáslavského Hrádku od pravěku do středověku

Zde jsou umístěny archeologické nálezy z Hrádku z mladší a pozdní doby kamenné až do přelomu 11. a 12. století, které většinou pocházejí z výzkumů organizovaných Včelou Čáslavskou.

* Měšťan - dům - město; Čáslav ve 13.století

V sále se prezentuje nálezový soubor získaný při archeologickém výzkumu v roce 1997 na čáslavském náměstí Jana Žižky z Trocnova, jenž zdokumentoval část zahloubeného obydlí i se zbytky jeho vybavení. Unikátem je dřevěná dětská kolébka ze 13. století.

* Čáslav od založení až do třicetileté války

Exponáty zde vystavené prezentují všední i sváteční život obyvatel města od 11. století až do 30 leté války. Návštěvník zde může shlédnout velké množství keramiky, předměty ze skla, kovů, ale také ze dřeva a kůže.

* Historické kamnové kachle

V této části byl uplatněn odlišný, víceméně tradiční expoziční postup. Bohaté sbírce kamnových kachlů dominuje replika pozdně gotických kachlových kamen.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: Aj
Popisky v jiném jazyce: ne
Doba prohlídky: 60 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ano
  Otvírací dny Čas

duben - říjen

Po zavřeno
   Út

9:00 - 11:00

12:00 - 16:00

   St - Ne + svátky

9:00 - 11:00

12:00 - 17:00

 

Vstup do muzea 25 - 40 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz