Centrum Adalberta Stiftera / Adalbert - Stifter - Zentrum

Jiráskova, 382 26, Horní Planá, Tel.: +420 380 738 034, cas.asz@horniplana.cz
Horní Planá/Muzea / Galerie - Horní Planá




Centrum Adalberta Stiftera/Adalbert-Stifter-Zentrum je česko-německo-rakouské zařízení pro studium, vzdělávání a setkávání. Jeho cílem je umožňovat, aby se lidé z jedné a dalších stran hranice setkávali, hovořili spolu a vyměňovali si názory a zkušenosti. 

Bylo slavnostně otevřeno a zpřístupněno veřejnosti v dubnu 2003. V záhlaví nese jméno významného rodáka z Horní Plané „básníka Šumavy“ Adalberta Stiftera. Vzniklo jako společné dílo Čechů a Němců pocházejících z Čech.

Centrum Adalberta Stiftera naleznete v zástavbě u silnice vedoucí od náměstí Horní Plané směrem k Lipenskému jezeru. Budova byla postavena v roce 1880 jako obytný dům.

Ve 20.stol. zde postupně sídlilo např. okresní zastupitelství, zemědělská okresní záložna, pošta, zdravotní středisko s byty a od 90.let byl dům nevyužívaný.

V roce 1996 se záměrem na zřízení studijního, vzdělávacího a setkávacího centra zakoupila dům od Města Horní Planá společnost Bohemia Komunikation s.r.o., která byla k tomuto účelu založena. Společníky jsou Češi a Němci pocházející z Čech.                  

Budova byla po několik let trvajícím hledání možností financování zrekonstruována, přestavěna a zařízena s pomocí soukromých finančních prostředků a darů, s podporou Česko-německého fondu budoucnosti a Nadace Hermann-Niermann-Stiftung.

Provozovatelem Centra je česko-německo-rakouské občanské sdružení Centrum Adalberta Stiftera/Adalbert-Stifter-Zentrum, založené a zaregistrované na ministerstvu vnitra v Praze v roce 1997. Tomuto sdružení je budova pronajata.

  • 27.3. – 29.5.2015 
    Nikdy zcela neodešli" jihlavští Němci 
  • 5.6. – 30.8.2015 
    "Horní Planá a okolí" výstava muzea Adalberta Stiftera 
  • 4.9. – 30.8.2015 
    Židovské stopy v bavorsko-české příhraniční oblasti" výstava Evropa v regionech, připravil Dr. Karl W.Schubsky
Měsíce Otevírací dny Čas
Červen - Říjen St 14:00 - 17:00
Červen - Říjen Čt–Ne 10:00 – 12:00, 14:00 – 17:00
Duben - Květen St 13:00 - 15:00
Duben - Květen Po-Čt 10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00



Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz