Café NoD

Dlouhá, 110 00, Praha 1, Tel.: +420 602 691 015, nod@roxy.cz
Praha 1/Muzea / Galerie - Praha 1
Teatro NoD

V rámci dramaturgie Teatro NoD jsou prezentovány projekty českého nezávislého a autorského scénického umění, a to napříč všemi žánry od činoherních inscenací přes taneční divadlo, nonverbální divadlo, divadlo s žánrovým přesahem a divadlo integrující specifické sociální skupiny. Společným jmenovatelem jednotlivých inscenací je experiment, inovace a progresivita.

Events NoD

Jedna z hlavních dramaturgií Experimentálního prostoru NoD, jejíž náplní jsou hudební, komponované a diskusní projekty. V rámci Events NoD se realizují také projekty propojující všechny dramaturgie NoD - vedle divadelní dramaturgie Teatro NoD, Galerie NoD a hudební dramaturgie klubu Roxy doplňuje Events NoD celkovou programovou strukturu. Dramaturgie Events NoD se zaměřuje zejména na multimediální projekty, nová media, audiovizuální večery, přednášky, diskuse a cross over projekty.

Galerie NoD

Galerie NoD sleduje různé směry příznačné pro současný vývoj. Zaměřuje se na témata, kterými se zabývají umělci napříč generacemi, představuje osobnosti mající vliv na dnešní podobu vizuálního umění a sleduje ateliéry vysokých uměleckých škol. V poslední době se její zaměření mění, protože jsou přizváni i další kurátoři, kteří jsou schopni současnou scénu vnímat z rozdílných úhlů pohledu. Zároveň se chce víc soustředit na vřazení českého umění do mezinárodního kontextu nebo na prolínání různých médií.

Video NoD

Galerie nejen pro prezentaci videoartu začala svou činnost v listopadu roku 2012 s koncepcí zaměřenou na prezentaci uměleckých děl experimentujících s pohyblivým obrazem. Škála zastoupených děl je neomezená – od uměleckého videa, přes video performance, computer art, s přesahy do sound art či mappingu, tedy vše co lze zahrnout pod pojem audiovizuální umění. Prostor slouží také pro hudební či divadelní produkci, jako přednáškový sál, prostor pro realizaci filmových projekcí a performancí, odpovídajících experimentálnímu prostoru.

NoD Mini

Galerie zahájila svou činnost v srpnu roku 2012 a slouží jako rezidenční prostor pro začínající kurátory. Dosud zde působili student Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Ondřej Čech a absolventka Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Veronika Zajačiková. Rozmanitý prostor galerie vyzývá i vzhledem ke svému umístění k realizaci instalací či site specific projektů. Výstavní prostor slouží především pro prezentaci díla studentů pražských i mimopražských vysokých uměleckých škol.

 

Linhartova nadace

Linhartova nadace byla založena v roce 1987. V roce 1992 iniciovala vznik dnes již legendárního klubu Roxy a později také Experimentálního prostoru NoD a Komunikačního prostoru Školská 28. Všechny tři projekty už nyní beží samonosně.

Posláním nadace je reagovat na aktuální společenské otázky v oblasti kultury prostřednictvím projektů rozvíjejících české alternativní umění, podporujících svobodu uměleckého výrazu a vytvářející prostředí pro tvůrčí práci a setkávání umělců a mladých lidí. Nadace se od roku 2014 znovu vrácí k podpoře individuálních uměleckých projektů a poskytování nadačních příspěvků mladým umělcům.

Možnost průvodce: ne
Suvenýry: ne
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano
  Otvírací dny Čas

celoročně

Po - Pá 10:00 - 1:00
   So - Ne  14:00 - 1:00

 Podobná místa
náměstí Zachariáše z Hradce, 588 56, Telč
Alšovo nábřeží, 110 00, Praha 1
Pražský Hrad, II. nádvoří, 110 00, Praha 1
Štěpánská, 11000, Praha 1

Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz