Archeopark pravěku Všestary – Centrum experimentální archeologie

Všestary, 503 12, Všestary, Tel.: +420 721 885 541, hana.dohnalkova@uhk.cz
Všestary/Muzea / Galerie - Všestary
Nově otevřený areál Archeoparku pravěku ve Všestarech je unikátní komplexně fungující archeopark, který svým návštěvníkům nabízí výjimečnou expozici pravěku s názornými ukázkami dobových staveb, řemesel, zvyků a obyčejů. Je určen pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet pravěk „na vlastní kůži“.

Expozice Archeoparku je rozdělena do dvou částí – vnitřní a venkovní. V rámci venkovní expozice je možné si prohlédnout ukázky pravěkých staveb, jako je neolitický a eneolitický dům, polozemnice ze starší doby železné, rondel, výrobní areály a pravěké pohřebiště s mohylami.

(Nejen) pro dětské návštěvníky jsou připraveny praktické ukázky nejrůznějších pravěkých činností – drcení obilí, broušení kamenných seker, výroba keramiky, spřádání lněné nitě, tkaní na pravěkých stavech, obdělávání pole dřevěnými nástroji nebo práce s replikami pravěkých seker.

„Pravěká vesnice“ je v obci Všestary budována od roku 1997, a to pod záštitou a z iniciativy pracovníků Centra experimentální archeologie (CEA). Toto občanské sdružení vzniklo mimo rámec UHK, avšak v úzké personální součinnosti s pracovníky tehdejší Vysoké školy pedagogické. Po celou dobu existence projekt vede dnešní vedoucí Katedry archeologie FF UHK doc. PhDr. Radomír Tichý, PhD. On a jeho žáci (dnešní spolupracovníci) získávali zkušenosti při každoročních stážích v archeoparcích v zahraničí, ale i při realizaci projektu neolitické sídelní jednotky „Borek“  v letech 1993-1998 i při budování CEA samotného.

Mnohé zkušenosti, např. stavba velkého domu z mladší doby kamenné budou využity i v Archeoparku pravěku ve Všestarech. Roli při formování odborných představ sehrála i realizace dvou mezinárodních plaveb Středomořím na replikách člunů dlabaných z jednoho kusu kmene. Druhý z nich byl postaven již v CEA Všestary. Na činnosti pravěké vesnice se v současnosti podílí rovněž další akademičtí pracovníci fakulty v roli konzultantů a studenti.

Důsledně pravěkými metodami a postupy se zde odehrály stovky pokusů, na jejichž základě vznikla řada publikací – postupně se na základě činnosti CEA vykrystalizovalo vydávání dvou časopisů. Jedná se o Živou archeologii s podtitulem Rekonstrukce a experiment v archeologii (vydavatel FF UHK) a EuroREA – Reconstruction and experiment in Archaeology (dnes vydává evropské sdružení archeoparků EXARC, jehož je CEA členem). Již od roku 2000 bylo Centrum experimentální archeologie otevřeno školním exkurzím, veřejnosti do roku 2010 pouze v letním období (červenec – srpen, jarní a podzimní víkendy).

Archeopark pravěku od jeho počátku podporuje obec Všestary, která k jeho realizaci poskytla pozemky.

Budova expozice

  • Přízemí tvoří expozice nazvaná „podzemí“ či „podsvětí“, tedy tajuplný svět z pohledu pravěkých lidí. Najdete zde jeskyni s malbami, akvárium s archeologickými nálezy, pazourkové doly, megalitickou hrobku, ukázky pohřbívání z našeho území a depoty (poklady). Zároveň vás zde seznámíme s různými prostředími, kde probíhá archeologický výzkum, jde tedy o „vykopávky“, jejichž výsledky nám dávají informace o pravěku.
  • První patro obsahuje expozici „život v pravěku“. Protože v pravěku nikdo z nás nebyl, dokonce ani archeologové, vytvořit tuto představu je velmi obtížné. Najdete zde obrovský model pravěké krajiny a panely s tématy ze života lidí v pravěku.
  • Druhé patro nazýváme jako „nebe“, které pravěcí lidé měli nad hlavou a vnímali, o tom není pochyb. Dnes pohledu z nebe dolů využívá tzv. letecká archeologie, vy zde uvidíte z ptačí perspektivy pravěkou krajinu na modelu o patro níže. Ve třetím patře se nachází i přehled celého pravěku Čech a Moravy ukázaný v obrazech Libora Baláka a pomocí replik a kopií artefaktů.
  • Promítací sál s programy dle témat nebo probíhajících akcí
  • Didaktická dílna určená dětem za každého počasí s možností vyzkoušet si vybrané činnosti (dle počasí možno i ve venkovním areálu)
  • Výstavní sál s aktuální výstavou s vybraným tématem pravěku
  Otvírací dny Čas
Leden - březen So - Ne 10:00 - 15:30
Duben - červen So - Ne 9:00 - 17:00
Červenec - srpen St - Ne 9:00 - 17:00
Září - prosinec So - Ne 10:00 - 15:30

Pozn.: uvedená otevírací doba platí pro veřejnost. Pro školy je otevřeno 6.1.-30.4. po-út, 1.5.-27.6. po-čt a 1.9.-19.12. po-čt. Začátky programu od 8:30 nebo 11:30 hod.

Archeopark Všestary - Centrum experimentální archeologie 60 - 220 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz