Archeopark Mikulčice - Valy

Mikulčice-Valy, 696 19, Mikulčice-Valy, Tel.: +420 518 357 293, f.synek@masaryk.info
Mikulčice-Valy/Muzea / Galerie - Mikulčice-Valy
Odkryté základy slovanského hradiště z 8. - 9. století, které se v 9. století stalo jedním z nejvýznamnějším středisek Velkomoravské říše Mojmírovců. Pravděpodobné místo působení věrozvěstů sv. Cyrila a sv. Metoděje (r. 863 an.).

Archeologické naleziště Mikulčice - Valy je největší slovanské archeologické naleziště v České republice. Od roku 1962 je Národní kulturní památkou a usiluje o zápis do Seznamu UNESCO.

Hradiště leží v blízkosti řeky Moravy která areál původně obtékala a tvořila tak jeho přirozenou ochranu. Hlavní hradiště má oválný půdorys s délkou 350 metrů. Na počátku 9. století bylo hradiště zvětšeno a vystavěna hradba o šířce 7 metrů. Akropole a Předhradí odděloval příkop s mostem, po obvodu hradiště byly tři brány s mosty. Odhaduje se, že v době největšího rozkvětu hradiště – v polovině 9. století – tu žilo kolem dvou tisíc lidí. Na hradišti i v jeho Předhradích stálo 12 kostelů a velmožské dvorce. Opevnění uzavíralo areál akropole a předhradí o velikosti 10 hektarů, za ním bylo další (neopevněné) předhradí – celková plocha osídlení se odhaduje na 30–50 hektarů. Zánik je datován do počátku 10. století, ale na některých místech zůstali lidé až do mladší doby hradištní.

Pavilon II. - Kostel

Zde jsou zakonzervovány a vystaveny originální negativy základů „druhého“ mikulčického velkomoravského kostela a třináct otevřených kostrových hrobů, z nichž jeden je v kostelní hrobce a zřejmě zde byl pochován některý člen mojmírovské dynastie. Na tomto místě zahájil akademik prof. Josef Poulík v roce 1954 první zkušební sondou archeologický výzkum lokality.

Velký návštěvnický okruh

Procházkou po vyznačeném návštěvnickém okruhu v areálu hradiště a v podhradí, okolo kopií základů někdejších kamenných kostelních staveb (trojlodní bazilika, tzv. knížecí palác, kostely IV. a V., dvouapsidová rotunda - kostel VI., rotunda se čtyřmi konchami - kostel IX. a další kostely v podhradí) a po zbytcích obranné zdi, tvořících dnes násep nad terénem v podobě mohutného valu, mohou návštěvníci doplnit svůj celkový dojem z tohoto zcela mimořádného místa českých národních dějin, které ještě zdaleka nevydalo všechna svá tajemství. Mimo areál hradiště je možno dojít k řece Moravě, tvořící zde hranici se Slovenskou republikou.

Mikulčicko - kopčanský areál

Za řekou Moravou na slovenské straně Mikulčicko-kopčanské velkomoravské aglomerace probíhá dlouhodobý zjišťovací archeologický výzkum a stavebně historický průzkum kaple sv. Margity Antiochijské. Provádí ho na katastru obce Kopčany odborníci ze slovenského Pamiatkového úradu v Bratislavě. Vše nasvědčuje tomu, že se jedná o unikátní, částečně dochovanou velkomoravskou kamennou stavbu!

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: Aj, Nj
Popisky v jiném jazyce: Aj, Nj
Poslední návštěva: 60 min.před uzavřením
Doba prohlídky: 60 - 120 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ne
WC: ano
  Otvírací dny Čas
 duben-červen, září, říjen Út-Pá 9:00 - 16:30
duben-červen, září, říjen So-Ne 9:00-17:30
červenec, srpen Po 10:30-14:30
červenec, srpen Út-Pá 9:00-16:30
červenec, srpen So-Ne 9:00-18:30
Areál a pavilon II. 60 -100 Kč
Areál 40 - 60 Kč
Celková prohlídka památníku 100 - 140 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz