Muzeum archeopark Chotěbuz - Podobora

Chotěbuz, 735 61, Chotěbuz, Tel.: +420 721 193 517, archeopark@muzeumct.cz
Chotěbuz/Muzea / Galerie - Chotěbuz
Archeopark stojí na místě, kde před řadou století žili naši předkové, a dnes patří k nejvýznamnějším a nejlépe dokumentovaným archeologickým lokalitám v celé České republice. Archeopark je rekonstrukcí slovanského sídliště a to z období od poloviny 8. století až do 11. století.

V archeoparku stále ještě probíhá archeologický výzkum, tudíž se tu nelze pohybovat samostatně bez průvodce.

V SEZONĚ 2015 ZAVŘENO! z důvodu dostavby archeoparku.

Hradisko v Podoboře bylo osídleno ve dvou fázích. První byla fáze pravěká, která zabírá období starší doby železné, konkrétně slezsko-platěnickou kulturu (cca 800–400 let př. n. l.). Mezi nejvýraznější památky tohoto období patří např. korálky ze skelné pasty, železné sekery a jemná tuhovaná keramika. Druhá fáze osídlení spadá do období slovanského. V této době zde postupně vyrostlo mohutné hradisko, které sloužilo jako mocenské a hospodářské centrum, kde pravděpodobně sídlila tehdejší společenská elita.

Důkazem toho jsou archeologické nálezy vykopané při dlouholetých výzkumech realizovaných Muzeem Těšínska ve spolupráci s AV ČR v Brně vedených doc. PhDr. Pavlem Kouřilem, CSc. Jedná se o výbavu jízdních bojovníků jako např. udidlo a ostruhy či zbraně svědčící o násilném zániku hradiska, např. sekery, hroty šípů, nože.

Z množství nálezů lze jmenovat také běžné předměty jako byla kosa, nůžky, vědérko apod. Velmi známé je i železné pouto, pravděpodobně používané při obchodu s otroky. O obchodních kontaktech obyvatel hradiska svědčí také nález mince uherského krále Štěpána.

Kromě nálezů movitých zde bylo objeveno množství archeologických objektů, které nelze uchovat jinak než dokumentačně. Především to byly pozůstatky fortifikací, sídelních a výrobních objektů jako např. pícky či dokonce kultovní objekt nalezený na prvním předhradí.

V současné době je na této lokalitě budován Archeopark, který by měl v budoucnu přiblížit návštěvníkům a veřejnosti vůbec život raně středověkého hradiska a rekonstruovat i přibližnou podobu zde nalezených objektů. Jeho součástí budou rekonstrukce jak fortifikací, tak i běžných obytných staveb či výrobních zařízení. Návštěvník tak získá možnost nahlédnout do každodenního života našich předků v minulosti.

Pouze s průvodcem: ano
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: v polštině, angličtině
Popisky v jiném jazyce: ne
Poslední návštěva: 16.00 hod.
Doba prohlídky: 60 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 10
Počet návštěvníků pro vstup: 10
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ne
  Otvírací dny Čas
Květen - červen Út - Pá na objednávku
  So - Ne 9:00 - 17:00
Červenec - srpen Út - Ne 9:00 - 17:00
Září - říjen Út - Pá na objednávku
  So - Ne 9:00 - 17:00

Pozn.: V SEZONĚ 2015 ZAVŘENO z důvodu dostavby archeoparku.

Archeopark Chotěbuz - Podobora 25 - 100 Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz