Alfred Strejček

Datum narození: 24.11.1941 / Místo narození: Praha, Protektorát Čechy a Morava (dnešní Česká republika)

Herec Alfred Strejček pochází z Prahy, jeho otec byl úředníkem, matka pracovala jako dělnice. Alfred studoval na strojní průmyslovce v Kutné Hoře, kde díky působení v dramatickém a recitačním kroužku propadl zájmu o divadlo a po maturitě nastoupil na brněnskou JAMU. Tady absolvoval studium herectví (1964).

Herec Alfred Strejček pochází z Prahy, jeho otec byl úředníkem, matka pracovala jako dělnice. Alfred studoval na strojní průmyslovce v Kutné Hoře, kde díky působení v dramatickém a recitačním kroužku propadl zájmu o divadlo a po maturitě nastoupil na brněnskou JAMU. Tady absolvoval studium herectví (1964).

Již za studií hostoval v Divadle Oldřicha Stibora v Olomouci, po absolutoriu získal angažmá v pražském Divadle Jiřího Wolkera (1964-1968), pak přešel do Divadla E. F. Buriana (1968-1970), jednu sezónu pak strávil znovu v Brně, ve Státním divadle (1970-1971), poté se na plných sedmnáct let vrátil do Divadla E. F. Buriana (1971-1988), od počátku roku 1989 působí ve svobodném povolání.

Ve svých divadelních začátcích vynikl Strejček v milovnických rolích (Evžen Oněgin, Romeo a Julie, Don Carlos, Loupežník), zásadní pro něj byla také spolupráce s Divadlem Za branou koncem šedesátých let a znovu po jeho obnovení po roce 1989, hrál také na scéně divadla Maringotka. Doménou Alfreda Strejčka je mluvené slovo a přednes, například ve Viole nebo v Lyra Pragensis. Po roce 1989 se zaměřil například na jevištní prezentaci biblických příběhů, jako letitý ctitel literárního odkazu J. A. Komenského stál u zrodu projektu Vivat Comenius. Tento koncertní program obohacený o Strejčkův mluvený projev byl uveden ve více než třiceti zemích a získal několik ocenění od organizace UNESCO.

Alfred Strejček je od počátku sedmdesátých let mediálně známou osobností, jeho práce před filmovou kamerou čítá však jen několik málo položek. Hrál hlavní roli nalezence Plaváčka ve filmové pohádce TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA (1963), která je však již dnes celkem zapomenuta. Po nevelké epizodě v politicky angažovaném titulu O MORAVSKÉ ZEMI (1977) hrál další hlavní roli ve filmu PODIVNÁ PŘÁTELSTVÍ HERCE JESENIA (1985). O několik let později si zahrál básníka Baudelaira ve snímku PŘÍLIŠ HLUČNÁ SAMOTA (1994). Více a často větších příležitostí se dočkal v televizi, kde jej bylo možno vidět v řadě inscenací. Významnou položku ve Strejčkově práci tvoří jeho aktivity v rozhlase, kde jeho jméno figuruje ve více než tisícovce pořadů, pro rozhlas pracuje i dnes, nicméně místo před mikrofonem má dnes především jako moderátor hudebně zaměřených pásem (ve spolupráci se Štěpánem Rakem).

První manželkou Alfreda Strejčka byla herečka Consuela Morávková (*1944), která v roce 1979 emigrovala do Velké Británie. Podruhé se oženil s atletkou Jarmilou Nygrýnovou (1953-1999). Alfred Strejček má dvě dcery.

(Zdroj: csfd.cz - Pavel "argenson" Vlach)
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz