Historické jádro Prahy

Praha, Tel.: +420 221 714 714, tourinfo@prague.eu
Praha/Památky - Praha
Historické jádro Prahy o rozloze 866 hektarů bylo roku 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Je plné pozlacených věží a kopulí kostelů a chrámů a snad i proto se mu říká „matička Praha“ nebo „stověžatá Praha“. Na území Prahy se nachází přes 2000 památkově chráněných objektů. Historické jádro zahrnuje unikátní prostředí Pražského hradu a Hradčan, odkud je krásný výhled na další chráněné čtvrti – Malou Stranu včetně Karlova mostu, Staré Město, Josefov (Židovské Město), Nové Město a Vyšehrad.

Procházka centrem Prahy je především pohledem do obrovské učebnice historických stavebních slohů. Panoramatu Prahy dominuje Pražský hrad, po celá staletí sídelní místo českých panovníků, které je jedním z nejkrásnějších a největších hradních komplexů na celém světě. Při jeho návštěvě nelze zapomenout na celou řadu památek, od jedinečné gotické katedrály sv. Víta s barokní špičkou kostelní věže přes Královský palác se slavnostním Vladislavským sálem, baziliku sv. Jiří, křivolakou Zlatou uličku, legendami opředenou Daliborku či skvostný letohrádek královny Anny.

V podhradí se nachází malebná Malá Strana plná tajemných zákoutí, pamětihodných hostinců, slovutných kostelů a vznešených paláců, v nichž se i dnes rozhoduje o budoucnosti českých zemí, poněvadž zde sídlí Parlament České republiky. Světoznámou pražskou památkou je rovněž Karlův most, jeden z nejstarších českých mostů, který z Malé Strany směřuje do Starého Města. Jeho 16 oblouků se klene přes řeku Vltavu, která jako páteř probíhá celým městem. Po celém Karlově mostě je rozmístěno 30 soch a sousoší, z nichž nejznámější je ta svatého Jana Nepomuckého.

Na druhém, pravém, břehu Vltavy se nachází Staré Město. Místem setkávání zde po staletí bylo Staroměstské náměstí, jehož dominantou je Staroměstská radnice s unikátním orlojem, na kterém se každou celou hodinu objevuje postupně ve dvou okénkách 12 apoštolů. Atmosféru starého Židovského Města je možné nasát v Josefově, bývalé židovské čtvrti, jejíž vznik se datuje do 13. století a je spojena s celou řadou městských židovských legend.
Město postavené na zelené hoře

Jižním směrem od Starého Města, až za částí Nového Města a hlubokým Nuselským údolím, se nachází Vyšehrad, původní sídlo českých panovníků, které je dnes především místem odpočinku pro všechny Pražany. Ti se ale z ruchu velkoměsta ubírají i do jiných městských parků, například na svahy pod Pražským hradem do Petřínských sadů či do Riegrových a Havlíčkových sadů na Vinohradech, kde se v bývalé královské vinici i nadále podle staré královské tradice vyrábí víno.

Praha má právem pověst jednoho z nejkrásnějších měst v celé Evropě.

 • Po roce 870 založen Pražský hrad
 • Po roce 926 postavena rotunda sv. Víta na Pražském hradě
 • 10. století založení hradu Vyšehrad na protilehlém břehu Vltavy
 • 965 svědectví kupce Ibrahima Ibn Jakuba o Praze
 • 973 založeno pražské biskupství
 • 1085 Praha se stává královským městem, sídlem prvního českého krále Vratislava I.
 • 1172 dokončena stavba románského Juditina mostu, druhého kamenného mostu ve střední Evropě
 • Po roce 1230 vznik Starého Města
 • 1257 založena Malá Strana pod jižním okrajem Pražského hradu
 • 1310 - 1346 českým králem se stává  Jan Lucemburský
 • Kolem 1320 založení Hradčan
 • 1338 založena Staroměstské radnice
 • 1344 pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství a byla zahájena stavba katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha, dokončena roku 1929
 • 1346-1378 vláda Karla IV. později známého pod přezdívkou Otec vlasti. Praha se stává hlavním městem Českého království a říše římské
 • 1348 založeno Nové Město a Karlova univerzita, první ve střední Evropě
 • 1419 – 1437 pokusy Čechů o reformu církve vyvolaly represe ze strany papeže a císaře Zikmunda. Nejprve byl upálen hlavní nositel reformních myšlenek mistr Jan Hus, poté vyslána křížová výprava, aby před cestou do Svaté země v dnešním Izraeli vyřešila místní vzpouru. Na místo určení do boje proti muslimům nikdy nedorazila. Byla rozprášena již v Čechách roku 1420 spojenými vojsky Pražanů a Jana Žižky z Trocnova. Křižácké nájezdy proti českým kacířům proběhly celkem čtyři a nebyly úspěšné.
 • 1526 na český trůn nastupuje habsburská dynastie
 • 1583 – 1611 českým králem se stává Rudolf II. Praha je sídlem císaře a centrem společenského a kulturního života.
 • 1618 – 1620 poraženo české stavovské povstání proti Habsburkům, přichází úpadek českého jazyka a národního vědomí, na měnové reformě a konfiskacích nekatolíkům participuje německy mluvící židovská menšina, pražské Židovské město prosperuje
 • 1784  čtyři dosud samostatná pražská města Hradčany, Malá Strana, Staré Město a Nové Město se spojují v jeden celek
 • 1784 – 1848 obrození českého národa, počátky průmyslové revoluce a českého průmyslu
 • 1883 definitivně otevřeno české Národní divadlo
 • 1918 vyhlášeno samostatné Československo s hlavním městem Prahou
 • 1945 Pražské povstání, osvobození Prahy
 • 1948 koncem února nastupuje KSČ k moci
 • 1968 pokus o reformu tzv. socialismus s lidskou tváří Pražské jaro 21. srpna 1968 zadušeno moderní křížovou výpravou, intervencí pěti států socialistické Varšavské smlouvy
 • 1989 tzv. Sametová revoluce 17. listopadu
 • 1992 historické jádro Prahy o rozloze 866 hektarů bylo zapsáno na listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

Zde, z nepřeberného množství, přinášíme stručný a prostý výčet nejvýznamějších pražských památek chráněných UNESCO:

Pražský Hrad a Hradčany

 • Hradčanské náměstí
 • Loretánské náměstí
 • Nový Svět
 • Radnické schody
 • Staré zámecké schody
 • Zámecké schody
 • Arcibiskupský palác
 • Martinický palác
 • Kostel Narození Páně
 • Prašný most
 • Černínský palác
 • Hrzánský palác
 • Hradčanská radnice
 • Schwarzenberský palác
 • Šternberský palác
 • Salmovský palác
 • Toskánský palác
 • Mariánský sloup
 • Klášter kapucínů
 • Klášter bosých Karmelitánek
 • Kostel sv. Jana Nepomuckého
 • Richterova vila
 • Pražský hrad
 • katedrála sv. Víta
 • Královský palác se slavnostním Vladislavským sálem
 • bazilika sv. Jiří
 • Zlatá ulička, věž Daliborka
 • letohrádek královny Anny
 • Rožmberský palác
 • Jízdárna Pražského hradu
 • Jelení příkop
 • Oranžérie
 • Královská zahrada
 • Zpívající fontána

Malá Strana

Významné ulice a veřejná prostranství:

 • Karmelitská ulice
 • Mostecká ulice
 • Nerudova ulice
 • Sněmovní ulice
 • Valdštejnská ulice
 • Kampa
 • Klárov
 • Královská cesta
 • Malostranské náměstí
 • Maltézské náměstí
 • Staré zámecké schody
 • Valdštejnské náměstí
 • Velkopřevorské náměstí
 • Vojanovy sady
 • Zámecké schody

Významné stavby:

 • kostel sv. Mikuláše na Malostranském nám.
 • kostel sv. Josefa v Josefské ul.
 • kostel p. Marie pod řetězem v Lázeňské ul.
 • kostel p. Marie Vítězné v Karmelitské ul.
 • kostel sv. Tomáše v Letenské ul.
 • kostel sv. Jana Křtitele Na prádle
 • Buquoyský palác, Velkopřevorské náměstí 2
 • Fürstenberský palác, Valdštejnská 8
 • Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí 23
 • Kolovratský palác, Valdštejnská 10
 • Kounický palác, Mostecká 15
 • Ledebourský palác, Valdštejnské náměstí 3
 • Lichtenštejnský palác (Kampa), U Sovových mlýnů 4
 • Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 13
 • Morzinský palác, Nerudova 5
 • Nostický palác, Maltézské náměstí 1
 • Palác pánů z Hradce, Zámecké schody 1
 • Palác Smiřických, Malostranské náměstí 18
 • Pálffyho palác, Valdštejnská 14
 • Rohanský palác, Karmelitská 8
 • Schönbornský palác, Tržiště 15
 • Šternberský palác, Malostranské náměstí 19
 • Thunovský palác, Thunovská 14
 • Valdštejnský palác, Valdštejnské náměstí 4
 • Velkopřevorský palác, Velkopřevorské náměstí 4
 • Vrtbovský palác, Karmelitská 25
 • Hladová zeď
 • Petřínská rozhledna
 • Karlův most - spojující Malou stranu a Staré město

Staré Město

Celé Staré město je památkovou rezervací, tedy zmiňme jen ty opravdu nejzajímavější:

 • Staroměstské náměstí
 • Staroměstská radnice s unikátním orlojem
 • Kostel Matky Boží před Týnem (Týnský chrám)
 • Palác Kinských
 • Dům U Kamenného zvonu
 • Dům U Minuty
 • Stavovské divadlo v Praze
 • Karolinum
 • Dům U Černé Matky Boží
 • Obecní dům
 • Náměstí Republiky
 • Prašná brána
 • Klementinum - sídlo národní knihovny
 • Rudolfinum - domovská scéna České filharmonie
 • Staroměstská mostecká věž
 • Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
 • Havelské tržiště
 • Dům U Zlatého prstenu – Galerie hlavního města Prahy
 • Betlémská kaple
 • Topičův dům
 • Rotunda sv. Kříže

Josefov (Židovské Město)

 • činžovní domy historické i architektonické hodnoty (mj např. "U dvou Malorusek", nebo dům obchodnického spolku Merkur)                 
 • Socha Mojžíše
 • Židovský hřbitov                 
 • Staronová synagoga                 
 • Maiselova synagoga                 
 • Pinkasova synagoga
 • Klausová synagoga
 • Klausová synagoga
 • Synagoga Španělská, Stará škola, Templ
 • Vysoká synagoga
 • Měšťanský dům U Reduty
 • Uměleckoprůmyslové muzeum

Nové Město 

Významné ulice a veřejná prostranství:

 • Václavské náměstí
 • Slovanský ostrov  
 • Vojtěšská čtvrť
 • Jindřišská ul.
 • náměstí Republiky
 • ulice Na Florenci
 • Výtoň
 • Karlov
 • Albertov
 • Karlovo náměstí

Významné stavby:            

 • Národní divadlo
 • Národního muzeum
 • Emauzský klášter                 
 • Novoměstská radnice
 • Tančící dům

Vyšehrad

Kromě samotné vyšehradské pevnosti nelze nezmínit i další zajímavé objekty:

 • bazilika svatého Petra a Pavla
 • kaple Panny Marie Šancovské
 • kaple svaté Ludmily
 • kostel Stětí sv. Jana Křtitele
 • rotunda svatého Martina
 • Vyšehradský hřbitov
 • Nové děkanství
 • Nové proboštství
 • Staré purkrabství
 • Staré děkanství
 • Staré proboštství
 • kubistické domy pod Vyšehradem
Pražský hradHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz