Arcidiecézní muzeum Olomouc

Václavské náměstí, 779 00, Olomouc, Tel.: +420 585 514 190, info@olmuart.cz
Olomouc/Muzea / Galerie - Olomouc
Arcidiecézní muzeum Olomouc

arcidiecezni-muzeum-olomouc-hlavni.jpg
Olomoucké arcidiecézní muzeum bylo založeno v roce 1998 jako součást Muzea umění v Olomouci. Jako jediné muzeum v České republice vystavuje duchovní výtvarnou činnost z doby mezi 12. a 18. stoletím. Sídlí v bývalém přemyslovském hradě a nabízí dvě stálé expozice, doplněné o prohlídku původních částí hradu. Součástí muzea je i promítací sál.
Mapa - Arcidiecézní muzeum Olomouc

Václavské náměstí, 779 00, Olomouc

Telefon: +420 585 514 190
E-mail: info@olmuart.cz
Web: http://www.olmuart.cz/AMO/


Muzeum bylo umístěno do prostor bývalého přemyslovského hradu, ve kterém začaly v roce 2000 restaurátorské práce. Architekti dbali na zachování co největší možné autenticity původní stavby. Obnovené prostory byly slavnostně zpřístupněny v roce 2006.

V rozlehlém areálu arcidiecézního muzea se také pořádají různé jiné akce a programy. Promítací sál muzea často slouží jako dějiště festivalů, kterými jsou např. Dny židovské kultury nebo Academia film Olomouc. Konají se zde také tematické přednášky.

Jádro Arcidiecézního muzea Olomouc je tvořeno bývalou rezidencí olomouckých kapitulních děkanů, k níž byly v průběhu staletí přičleňovány další, mnohdy starší objekty. Pozemek pro stavbu děkanství v rámci knížecího hradu věnoval kapitulnímu děkanu Bartolomějovi roku 1267 král Přemysl Otakar II.

V dnešní levé, západní části severního křídla muzea ležel již zmíněný palác kapitulního děkana, ve střední části komplexu se nacházelo bývalé purkrabství. Nejstarší součástí areálu je jeho pravá, východní část, kde stával někdejší Nový hrádek s okrouhlou věží z přelomu 12. a 13. století.

Raně gotické purkrabství prošlo kolem roku 1524 celkovou přestavbou a po definitivním zániku olomouckého hradu v 16. století byla palácová stavba purkrabství připojena k sousednímu kapitulnímu děkanství. Jelikož se původní děkanský palác v severozápadní části areálu za třicetileté války proměnil v ruinu, byl v průběhu následujícího století v několika fázích rekonstruován. Během rekonstrukce bylo v poslední třetině 17. století děkanství rozšířeno o příčné křídlo směřující k jihu a před děkanstvím byla založena zahrada, oddělená od prostoru před katedrálou zdí s branou.

Barokní rekonstrukce byla završena v polovině 18. století. Ve východní části areálu bylo za děkana Kašpara Florentina Glandorfa (1748-1751) v místech částečně zaniklého Nového hrádku vystavěno nejmladší křídlo s novou kočárovou remízou, přiléhající k okrouhlé věži. Upraveny byly také reprezentační interiéry v patrech s bohatou malířskou a štukovou výzdobou a dekorativně řešenými, zčásti intarzovanými podlahami. V horním patře okrouhlé věže byla zřízena domácí prelátská kaple.

Severní průčelí kapitulního děkanství bylo v 19. století děkanem Rudolfem Thysebaertem (1842–1868) doplněno o tzv. „Krvavou pavlač“ z neomítaných cihel.

Iniciátorem poslední přestavby, provedené v historizujícím duchu, se stal děkan Robert Lichnovský (1868–1879). Práce vedl místní architekt Franz Kottas, který upravil interiéry děkanství (zejména Erbovní sál a kapli sv. Barbory), přestavěl lodžii ve střední části hlavního průčelí a nově pojednal rovněž průčelí kočárovny. O něco později byly barokní mansardové střechy nahrazeny sedlovým zastřešením. 

Součástí areálu děkanství je i západně položený trojkřídlý hospodářský dvůr. Jeho jihozápadní část, vystavěná koncem 17. století na půdorysu písmene L, byla v polovině 18. století rozšířena do dnešní podoby a nyní slouží provoznímu zázemí muzea.

Celý muzejní komplex prošel v letech 1998-2006 náročnou památkovou rekonstrukcí. Součástí projektu pražského ateliéru HŠH architekti byla kromě zbudování kancelářského zázemí, depozitářů, fotoateliéru a konzervátorské dílny i rekonstrukce budovy kapitulního děkanství a její funkční propojení s románským biskupským palácem. HŠH architekti jsou současně autory návrhu architektonická podoby stálé expozice Arcidiecézního muzea. 

Muzeum nabízí dvě stálé expozice, doplněné o prohlídku původních částí hradu. První se jmenuje „Románský biskupský palác Jindřicha Zdíka“ a umožňuje prohlídku této velmi dobře zachovalé památky románského slohu. Zdobené palácové sídlo se datuje do první poloviny 12. století, kdy jej nechal vystavět místní biskup Jindřich Zdík.

Druhá stálá výstava s názvem „Ke slávě a chvále – 1000 let duchovní kultury na Moravě“ se vztahuje jednak na chronologický přehled olomouckých arcidiecézních uměleckých oblastí (malířství, sochařství, zlatnictví aj.), a jednak na sběratelskou kolekci olomouckých biskupů v průběhu věků. Tato část expozice obsahuje italská, nizozemská i středoevropská výtvarná díla.

Možnost průvodce: ne
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: textový průvodce Aj, Nj, Frj, Špj
Popisky v jiném jazyce: Aj
Poslední návštěva: 17:30
Doba prohlídky: 45 min.
Suvenýry: ne
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ne
  Otvírací dny Čas
Celoročně Út - Ne 10:00 - 18:00
Expozice prohlídka budov 35 - 230 Kč
Expozice Ke slávě a chvále 50 - 420 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz