Areál Barunčiny školy

Boženy Němcové, 552 03, Česká Skalice, Tel.: +420 491 451 285, info@muzeumbn.cz
Česká Skalice/Muzea / Galerie - Česká Skalice
Areál Barunčiny školy je součástí Muzea Boženy Němcové. Hlavní expozice je věnovaná životu a dílu Boženy Němcové a je umístěna v maloskalickém muzejním areálu.

Můžete být svědky části stylizovaného školního vyučování, včetně hodiny zpěvu, češtiny, ale i dětských letních her, tanců a písniček.

Muzeum ještě spravuje naučnou stezku Babiččino údolí, která vede od Barunčiny školy okolo hlavní expozice a pak tzv. Bažantnicí až k ratibořickým památkám.

Muzeum Boženy Němcové v České Skalici se řadí mezi nejstarší české literární muzea. Svým návštěvníkům nabízí stálé expozice věnované Boženě Němcové, strašné prusko-rakouské válce (r. 1866) a historii města. Také úzce spolupracuje se sousedním Textilním muzeem.

Českoskalické Městské muzeum bylo založeno roku 1902. Shromažďovalo a uchovávalo převážně lokální památky: zbraně, archiválie, národopisné sbírky, doklady archeologické a jiné vlastivědné sbírky. Po zakoupení pozůstalosti Boženy Němcové od její dcery Bohdany v roce 1919 se zájem muzea soustřeďoval více na osobnost a dílo velké krajanky.

Dne 24. 5. 1931 bylo ve staré radnici na náměstí slavnostně otevřeno první české literární muzeum – Muzeum Boženy Němcové.

U příležitosti 100. výročí spisovatelčina úmrtí v roce 1962 byla pod záštitou ministerstva školství a kultury a světové kulturní organizace UNESCO provedena rozsáhlá rekonstrukce historického Steidlerova hostince U Bílého lva v Malé Skalici, dějiště obrozeneckých jiřinkových slavností, a do jeho místností a sálů přemístěno muzeum s literárním archivem a knihovnou a vybudována moderní expozice.

Od září roku 1970 stojí v Jiřinkovém parku před muzeem bronzová plastika sedmnáctileté Barunky Panklové-Němcové, připomínající její účast na prvním Jiřinkovém plese roku 1837. Autorkou plastiky je akad. sochařka Marie Uchytilová-Kučová. Postavení pomníku umožnila veřejná sbírka.

Součástí muzea je i stará roubená škola – Barunčina škola –, která byla otevřena pro veřejnost rovněž v roce 1962. Počátkem osmdesátých let 20. století byla v jejím areálu navíc otevřena expozice dějin válek, především bitvy u České Skalice, kterou mezi sebou v roce 1866 svedla rakouská a pruská vojska.

Barunčina škola

Školní třída z 19. století je umístěna v roubené budově školy, do níž byla v letech 1824–1833 zapsána Barbora Panklová a později i její sourozenci. Expozice zprostředkovává atmosféru školství první poloviny 19. století.

Muzeum 1866

Expozice dějin válek popisuje především krvavý konflikt mezi pruskou a rakouskou armádou v roce 1866 v předvečer známé bitvy u Sadové, který vypukl u České Skalice. Prezentace zahrnuje rozsáhlou fotografickou a topografickou dokumentaci bitvy, a především originální výstroj a výzbroj obou armád.

Expozici doplňují informace o tažení dalších armád přes Českou Skalici, např. vojska Jana Žižky.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: ne
Popisky v jiném jazyce: ne
Poslední návštěva: 30 minut před koncem
Doba prohlídky: 30 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ano

Pozn.: Pondělní prohlídky mimo červenec a srpen je nutné objednat.

  Otvírací dny Čas

Květen - Červen

Út - Ne

8:00 - 17:00

Červenec - Srpen
 Po - Ne  9:00 - 17:00
Září  Út - Ne  9:00 - 16:00
Barunčina škola & Muzeum 1866 20 - 30 Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz