Židovské muzeum v Praze – Maiselova synagoga

Maiselova, 110 00, Praha 1, Tel.: +420 222 749 211, office@jewishmuseum.cz
Praha 1/Muzea / Galerie - Praha 1
Židovské muzeum v Praze – Maiselova synagoga

maiselova-synagoga3.jpg
Maiselova synagoga se nachází v Praze v Maiselově ulici. Je postavena primasem Židovského města Mordechajem Maiselem jako rodinná synagoga v letech 1590 - 92 a byla zbudována na základně privilegie císaře Rudolfa II., který v této době vládl. Trojlodní chrám byl z počátku v renesančním stylu, ale po obrovském požáru ghetta roku 1698, kdy vyhořela i synagoga, byla několikrát přestavována až do dnešní novogotické podoby.
Mapa - Židovské muzeum v Praze – Maiselova synagoga

Maiselova, 110 00, Praha 1

Telefon: +420 222 749 211
E-mail: office@jewishmuseum.cz
Web: http://www.jewishmuseum.cz/cz/czmaisel.htm


Maiselovu synagogu můžete navštívit v rámci muzejního okruhu Židovského muzea, který zahrnuje vstup do Španělské synagogy, Klausovy synagogy, Pinkasovy synagogy, Maislovy synagogy a do Starého židovského hřbitova.

Maiselova synagoga je z důvodu rekonstrukce dočasně uzavřena.

Mordechaj ben Šemuel Maisel (1528 Praha – 13. března 1601 Praha), neboli Mordechaj Maisel, byl jednou z nejvýznamnějších osobností v historii pražské a české židovské komunity. Pocházel z rodiny, která se usadila v Praze pravděpodobně již v patnáctém století.

Stal se úspěšným obchodníkem a bankéřem, mezi jehož klienty patřilo mnoho českých šlechticů a členů panovnického rodu. Dokonce se stal „dvorním Židem“ císaře Rudolfa II., později dokonce primas Židovského města pražského.

Významně se zasloužil o výstavbu a dostavbu pražského ghetta, financoval stavbu několika synagog - Vysoká, Maiselova, dále vybudoval Židovskou radnici, nemocnici, tři klausy (studovny), do kterých povolal jako hlavní teologickou a pedagogickou autoritu rabbiho Jehudu Löwa - studovny se nacházely v místech dnešní Klausovy synagogy.
 
Za své služby získal od císaře řadu privilegií. Mohl například se svým majetkem nakládat dle vlastní vůle a odkázat ho komukoliv, jelikož sám Maisel byl bezdětný. Toto privilegium však nakonec nedodržel sám císař a ačkoliv se účastnil osobně Maiselova pohřbu (do té doby nemyslitelná věc) sám celé jeho jmění zkonfiskoval.

Židé v českých zemích, 10.-18. století

Po znovuotevření bude přístupna např. i audiovizuální 2D projekce, díky níž se návštěvníci ocitnou přímo v uličkách starého Židovského Města, jak je ztvárňuje slavný Langweilův model Prahy.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz