Židovské muzeum v Praze – Židovský hřbitov na Žižkově

Fibichova, 130 00, Praha 3, Tel.: +420 222 317 191, rezervacni.centrum@jewishmuseum.cz
Praha 3/Muzea / Galerie - Praha 3
Nejsnáze se ke hřbitovu dostanete ze zastávky či stanice Jiřího z Poděbrad. Nejprve si můžete udělat procházku po náměstíčku a prohlédnout kostel Nejsvětější srdce Páně. Odtud se můžete vydat ulicí Milešovská rovnou ke hřbitovu, ale pokud byste měli zájem o zajímavou a příjemnou procházku, doporučujeme vydat se ulicí Slavíková, na první rozcestí jít vlevo po Polské ulici a dojdete tak po několika málo minutách do Riegrových sadů.

Veliký městský park o rozloze 11 hektarů nabízí množství rozsáhlý travnatých ploch, dětská hřiště, sportovní stadion TJ Bohemians a sportoviště Sokola Vinohrady. Sady vznikly roku 1902 spojením několika zahrad, a po druhé světové válce byl park přejmenován na Smetanovy sady. Z místní kavárničky, nebo z celého areálu parku je nádherný výhled jak na Malou stranu, tak pochopitelně na chloubu Prahy – Pražský hrad. Dále se zde můžete projít po volných loukách nebo posedět v intimních zákoutích stromů, o která zde opravdu není nouze.

Poté, co budete dostatečně nadýcháni vůně stromů a květin, cesta ke hřbitovu vede ulicí Polská, kterou jste sem přišli. Ta se po několika metrech mění v Ondříčkovu. Jako orientační bod vám poslouží již zmíněná televizní věž.

Starý židovský hřbitov na Žižkově byl založen v roce 1680 jako morové pohřebiště pro pražskou židovskou obec. Pohřbívat se zde opět začalo v18. století, v době velké morové epidemie, a poté pravidelně od roku 1787. Bylo tomu tak díky přísnému zákazu pohřbívání uvnitř města. Hřbitov sloužil až do roku 1890, kdy byl zřízen nový židovský hřbitov.

Po druhé světové válce hřbitov přestal být udržován a začal chátrat a postupně zarůstat. Byla zničena také velká část náhrobků. V důsledku toho byl na počátku 60. let z velké části zrušen a později přeměněn v park – Mahlerovy sady. Zachována však zůstala nejstarší část hřbitova, která byla posléze od parku oddělena zdí. V této části se totiž nacházejí náhrobky s význačnými židovskými osobnostmi.

Ve druhé polovině 80. let byla v parkové části postavena věž televizního vysílače. Tato věž návštěvníkům nabízí nejen pohled na celý hřbitov, ale také nezapomenutelný výhled na celé město.

Doposud nepoškozená část hřbitova v ulici Fibichova je památkově chráněná a v roce 1999 přešla pod ochranná křídla Židovského muzea v Praze. Dochovala se také původní budova hřbitovní studny s pamětní deskou z roku 1792 a řada zajímavých náhrobků. Na pohřebišti došlo k rozsáhlým stavebním úpravám a rekonstrukcím, díky kterým je hřbitov od září roku 2001 přístupný pro veřejnost.

Mezi 40 000 pohřbených osob se nachází řada významných osobností, rabínů, učenců, kdy mezi nejnavštěvovanější patří hrob pražského vrchního rabína Ezechiela Landaua (1713-1793), jehož náhrobek byl v roce 1993 spolu s dalšími náhrobními kameny rodinných příslušníků kompletně restaurován. Starý židovský hřbitov na Žižkově Tyto rozsáhlé restaurátorské práce proběhly i na náhrobku Landauova žáka, člena rabínského kolegia Eleazara Fleckelese (1754-1826).

Dalšími z významných představitelů židovské obce můžeme jmenovat lékaře Jonase Jeitelese (1735-1806), jeho syna Barucha Jeitelese (1762-1813) nebo například historika Davida Podiebrada (1803-1882).

To byl však pouze malý výčet osobností židovské komunity, které našli svůj klid právě na tomto starém hřbitově.

Pouze s průvodcem: ano
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: Angličtina.
Popisky v jiném jazyce: ne
Poslední návštěva: 30 min. před zavřením
Suvenýry: ne
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ne
  Otvírací dny Čas
celoročně Po, St 11:00 - 15:00
  9:00 - 13:00

Pozn.: hřbitov je uzavřen v době židovských svátků. V jiné dny na objednávku v Židovském muzeu.

Starý židovský hřbitov na Žižkově 60 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz