Adam Hanuljak


Vyštudoval réžiu dokumentárneho filmu na VŠMU a komparatívnu religionistiku na Filozofickej Fakulte UK v Bratislave. Venuje sa dokumentárnemu filmu najmä so zameraním na sociálne minority, tvorbe divadelných projekcií a pôsobí ako lektor workshopov pre deti, mládež a seniorov zameraných na videotvorbu jednominútových filmov.(zdroj: CSFD.CZ, autor: Zdroj: ASFK)

Vyštudoval réžiu dokumentárneho filmu na VŠMU a komparatívnu religionistiku na Filozofickej Fakulte UK v Bratislave. Venuje sa dokumentárnemu filmu najmä so zameraním na sociálne minority, tvorbe divadelných projekcií a pôsobí ako lektor workshopov pre deti, mládež a seniorov zameraných na videotvorbu jednominútových filmov.(zdroj: CSFD.CZ, autor: Zdroj: ASFK)Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz