Vlastivědné muzeum v Šumperku - Muzeum Šumperk

Hlavní Třída, 787 01, Šumperk, Tel.: +420 583 363 070, vmsumperk@muzeum-sumperk.cz
Šumperk/Muzea / Galerie - Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku - Muzeum Šumperk

vlastivedne-muzeum-sumperk2m.jpg
Vlastivědné muzeum v Šumperku je nejstarší na okrese. Sídlí ve výstavné novorenesanční budově, která bývala v minulosti zemědělským velkostatkem patřícím rodu Chiari. Obrovský rozmach veškeré činnosti muzea započal v roce 1963 po vzniku Vlastivědného ústavu v Šumperku. Muzeum celkem spravuje pět objektů. Muzeum Šumperk je největším zařízením Vlastivědného muzea v Šumperku, a to jak rozsahem sbírkového fondu, tak velikostí expozic a výstavních prostor. Je sídlem ředitelství organizace, odborných pracovišť společenských a přírodních věd, redakce sborníku Severní Morava a informačního centra. Muzeum sídlí v areálu Pavlínina dvora v Šumperku. Zde také najdete Galerii Šumperska a galerii mladých.
Mapa - Vlastivědné muzeum v Šumperku - Muzeum Šumperk

Hlavní Třída, 787 01, Šumperk

Telefon: +420 583 363 070
E-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz
Web: www.muzeum-sumperk.cz


Vlastivědné muzeum tvoří:

Muzeum v Šumperku - největší zařízení Vlastivědného muzea v Šumperku, a to jak rozsahem sbírkového fondu, tak velikostí expozic a výstavních prostor. Je sídlem ředitelství organizace, odborných pracovišť společenských a přírodních věd, redakce sborníku Severní Morava a informačního centra.

Lovecko-lesnické muzeum v Úsově - je ojedinělým historickým muzeem tohoto druhu ve střední Evropě. Prezentuje lovecké a přírodovědné sbírky v původní lichtenštejnské instalaci z přelomu 19. a 20. století. Exponáty jsou sto let staré v nezměněném stavu. Muzeum je umístěno v zámeckých interiérech někdejšího hradu Úsova.

Muzeum Zábřeh - Dům Pod Podloubím, kde od 24. října 1998 opět sídlí zábřežské muzeum, je jedním z nejcennějších dokladů vývoje měšťanského domu na severní Moravě. /> />Muzeum Mohelnice - Muzeum je umístěno v objektu bývalé fary, v domě, jehož počátky sahají do druhé poloviny 13. století a který byl pravděpodobně součástí zaniklého mohelnického hradu. /> />Památník Adolfa Kašpara v Lošticích - je umístěn v domě, ve kterém od roku 1911 do roku 1932 trávil léto se svou rodinou významný český knižní ilustrátor, rodák z Bludova, Adolf Kašpar.

Počátky činnosti muzea jako organizace spravující území většího regionu lze hledat v roce 1954, kdy Muzeum v Šumperku přešlo ze správy města pod ONV a stalo se Okresním vlastivědným muzeem (OVM). Důležitým předpokladem plnění muzejních úkolů byla spolupráce s Krajským vlastivědným muzeem v Olomouci, které bylo odborným metodickým střediskem pro Olomoucký kraj. V roce 1960 se muzeum stalo spoluvydavatelem vlastivědného sborníku Severní Morava.

Po územní a správní reorganizaci v roce 1960 došlo ke sloučení muzeí na novém šumperském okrese a k OVM se postupně připojily muzeum v Jeseníku, v Lošticích, Mohelnici a Zábřehu, což byla doposud samostatná městská muzea. Navíc přešly do správy OVM také instalované objekty na území okresu – zámek Jánský Vrch v Javorníku, Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově a zámek ve Velkých Losinách.


V lednu 1962 vzniklo Okresní vlastivědné středisko v Šumperku, které převzalo veškeré úkoly muzea, ovšem jeho pracovníci kromě vlastní muzejní práce poskytovali i metodickou pomoc kronikářům, vedli evidenci o stavu kronik a zajišťovali také agendu ochrany přírody. Nově zřízená Skupina pro údržbu památek byla prohlášena za experimentální pracoviště státní památkové péče. V roce 1963 byla organizace přejmenována na Vlastivědný ústav v Šumperku a pod vedením ředitele Jiřího Filipa byly prováděny stavební úpravy Pavlínina dvora. 28.5.1966 byla v severozápadním křídle otevřena výstavní a koncertní síň. Šumperk tím získal prostorný sál pro pořádání muzejních a galerijních výstav, koncertů vážné hudby a přednášek. V roce 1978 došlo k formálnímu přejmenování Vlastivědného ústavu v Šumperku na Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku.

Po roce 1989 došlo v muzejní práci k zásadním změnám. Rekonstruováním výstavního kabinetu získalo muzeum nový výstavní prostor především pro grafiku. V roce 1996 byla u příležitosti 100. výročí založení muzea otevřena nová stálá expozice Příroda a dějiny severozápadní Moravy. K významným publikačním počinům patřil podíl muzea na vydání Vlastivědy šumperského okresu (1993).

V rámci osamostatnění okresu Jeseník k 1.1.1996 se od OVM oddělilo muzeum Jeseník i zámek Jánský Vrch v Javorníku. V roce 2002 byl zámek ve Velkých Losinách delimitován do správy Národního památkového ústavu v Praze.

V souvislosti se zánikem okresních úřadů přešlo k 1.1.2003 Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku do majetku Olomouckého kraje a dosavadní název se změnil na Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. Pod správu Vlastivědného muzea v Šumperku patří kromě muzea v Šumperku i muzeum v Mohelnici a v Zábřehu, Památník Adolfa Kašpara v Lošticích a Lovecko – lesnické muzeum na zámku v Úsově. Od roku 2007 bude provoz rozšířen o novou stálou galerii regionálních umělců, umístěnou v severní části východního křídla Pavlínina dvora v Šumperku.

Expozice zahrnuje archeologickou, historickou a přírodovědnou část.

Dozvíte se něco o typických řemeslech v kraji, o místní dopravě a mnoho dalšího.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: Aj, Nj, Pol.
Poslední návštěva: 16:00 hod.
Doba prohlídky: 90 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano
  Otvírací dny Čas

celoročně

Út - Ne

9:00 - 12:00

12:30 - 17:00

Muzeum v Šumperku 20 - 40 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz