Slovácké muzeum - zemědělské usedlosti Topolná

Topolná, 687 11, Topolná, Tel.: +420 572 508 247, info@slovackemuzeum.cz
Topolná/Muzea / Galerie - Topolná
Návštěvu v muzeu je nutné dojednat předem.

Prohlídky probíhají pouze s průvodcem, který podá odborný výklad. Průvodce: Augustin Knot.

Zemědělská usedlost Topolná č. p. 90Dům č. p. 90 je selskou usedlostí s patrovou komorou. Hospodářská část je ukončena výměnkem a kovárnou. Prvním majitelem byl Václav Vacula, který hospodařil na půllánu a je známý z roku 1671. Posledním majitelem byl Josef Kozlík, který se v r. 1945 vystěhoval do pohraničí a zůstal zde jeho vnuk Karel Křižka. Dům má typickou zástavbu do písmene L a kovárna je poslední částí hospodářského traktu. Na domě č. 90 pracoval jako kovář až do konce 30. let tohoto století Karel Navrátil. Většina občanů Topolné si u něj objednávala potřebné kovářské výrobky. Byl velmi zručným a vyhlášeným kovářským mistrem. Vyráběl náročnější kovářské předměty – kutí do vozů, pluhy, radlice. Nikdy nedělal podkováře, nekul koně. Původní kovárna byla zpřístupněna veřejnosti v roce 1998. Areál usedlosti byl doplněn v roce 1996 kopií stodoly a v roce 1998 roubenou studnou. Kromě již zmíněné kovárny interiéry objektu nejsou běžně přístupny návštěvníkům, veřejnosti však dobře slouží dvorní trakt, který je přizpůsoben k pravidelným vystoupením folklorních souborů a hudebních těles.


Zemědělská usedlost Topolná č. p. 93Dům č. p. 93 je selskou usedlostí s patrovou komorou, hospodářským traktem a výměnkem. Od roku 1755 zde žil nejstarší rod Hrdinů – Záhumenských a hospodařil na půllánu. Prvními majiteli však byli Martin a Pavel Turečkovi. V roce 1640 hospodařili na ¾ lánu. Dům má za hospodářskou částí výměnek s jiným parcelním číslem, neboť poslední z majitelů odstoupil rodičům část parcely. Jako poslední zde bydleli bratři Jan a Josef Hrdinovi. Velká část objektu je na požádání přístupna veřejnosti, která zde nalezne expozici lidového bydlení a původní chlévy se zemědělským nářadím. V patře komory mohou návštěvníci zhlédnout soubor vybraných předmětů, vztahujících se k praní a mandlování prádla a expozici rybářství.

V roce byl 1994 celý objekt rekonstruován a přistavěna na původním místě kopie zděné stodoly. Areál zemědělské usedlosti byl postupně do roku 1999 doplňován drobnými stavbami – přístřeškem stodoly pro velké zemědělské nářadí, sušírnou ovoce z nepálených cihel, udírnou, včelím úlem, vahadlovou studnou a polním dřevěným křížem. Celý pozemek byl ve stejném období osázen vybranými starými odrůdami ovocných stromů a dřevin.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ano
Popisky v jiném jazyce: ne
Suvenýry: ne
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ne

Návštěva možná po předchozí telefonické domluvě.

Prohlídka usedlostí 30 - 50 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz