Západočeské muzeum v Plzni

Kopeckého sady, 301 00, Plzeň, Tel.: +420 378 370 111, info@zcm.cz
Plzeň/Muzea / Galerie - Plzeň
V budově můžete navštívit muzejní obchod a kavárnu kde je možné se zdarma připojit na wifi.

Objekt je bezbarierově přístupný.

Dne 8. listopadu 1878 bylo založeno Obecní muzeum pro město Plzeň a západní Čechy. Muzeum tehdy sídlilo v budově dnešní Státní vědecké knihovny. Jeho zaměření i značný nárůst sbírek způsobil, že 7. listopadu 1888 bylo muzeum rozděleno na dva samostatné ústavy: Městské historické muzeum a Západočeské uměleckoprůmyslové muzeum.

V roce 1886 byl ředitelem uměleckoprůmyslového muzea jmenován architekt Josef Škorpil. Podle jeho návrhu byla na konci roku 1896 zahájena výstavba nové budovy v Kopeckého sadech. Hrubá stavba byla dokončena v roce 1898, vnitřní výzdoba o rok později.

V roce 1901 došlo k přesunu sbírek obou muzeí z nevyhovujících prostor do nové budovy a v roce 1913 bylo muzeum otevřeno pro návštěvníky.V roce 1909 vznikl v Plzni Kroužek přátel starožitností pod vedením Ladislava Lábka. O dva roky později na jeho činnost navázala Společnost pro národopis a ochranu památek Plzně a okolí.

Město tehdy pro její potřeby zakoupilo Gerlachovský dům propojený s domem Chotěšovským na náměstí Republiky. Národopisné sbírky byly poprvé zpřístupněny v roce 1915. Dne 22. února 1918 bylo Národopisné muzeum ustanoveno jako městské instituce.Německá okupace v roce 1939 značně narušila činnost všech tří muzeí. V roce 1943 došlo k jejich sloučení pod jednu německou správu; bylo zrušeno několik expozic a docházelo k nešetrné manipulaci s muzejními sbírkami. V roce 1945 byla jejich samostatnost opět obnovena.

Změna politické orientace státu v únoru 1948 přinesla další reorganizaci. Dne 8. 3. 1948 byla muzea sloučena do jednoho ústavního celku pod názvem Západočeské muzeum v Plzni.

V roce 1958 došlo k volnému spojení muzea, galerie a nově vznikajícího Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody.

V roce 1984 byla hlavní budova z důvodu havarijního stavu uzavřena. Nevyhnutelná generální oprava si vyžádala vystěhování veškerých sbírek i fondu knihovny do náhradních prostor. Ke znovuotevření muzea došlo v roce 1998.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Aj, Nj
Popisky v jiném jazyce: Aj
Doba prohlídky: 60 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
  Otvírací dny Čas

celoročně

Út - Ne 10:00 - 18:00

 

Plzeňská městská zbrojnice 30 - 60 Kč
Míšeňský porcelán 30 - 60 Kč
Archeologie 30 - 60 Kč
Historie 30 - 60 Kč
1. okruh
Plzeňská městská zbrojnice + Míšeňský porcelán
20 - 60 Kč
2. okruh
Archeologie + Historie
20 - 60 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz