Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře

Sychrova, 591 01, Žďár nad Sázavou, Tel.: +420 724 758 993, zelenahora@npu.cz
Žďár nad Sázavou/Památky - Žďár nad Sázavou
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře

poutni-kostel-sv-jana-nepomuckeho-na-zelene-hore-12.jpg
Zcela výjimečná stavba, která se svou architekturou vymyká všemu konvenčnímu. Kostel sv. Jana Nepomuckého (a taktéž přilehlý klášter) vycházejí z tzv. Slohu barokní gotiky stavitele a architekta Santiniho a patří k jeho nejvýznamnějším dílům. Santinimu se v ní podařilo geniálně propojit funkční prvky gotické architektury s prvky baroka takovým způsobem, že výsledkem je lehká, vzdušná a výjimečná stavba.
Mapa - Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře

Sychrova, 591 01, Žďár nad Sázavou

Telefon: +420 724 758 993
E-mail: zelenahora@npu.cz
Web: http://www.zelena-hora.eu


Zcela výjimečné dílo tzv. barokní gotiky, které postavil Jan Blažej Santini-Aichl na popud opata staršího cisterciáckého kláštera. Klášter na konci 17. století vyhořel a byla nutná jeho obnova. Zcela bez dobových konvencí architekt Aichl vytvořil na půdorysu pěticípé hvězdy, která je mimochodem významným nábožensko kulturním symbolem, novou zástavbu.

Pěticípá hvězda odkazuje k naději, křesťanské víře, ale i k ďáblu, k pěti ranám Krista či ke skupině pěti svatých. V případě Jana Nepomuka snad k latinskému slovu „tacui“ nebo-li mlčel jsem.

Kolem ve středu umístěného kostela Sv. Jana Nepomuckého se v kruhu nacházejí další stavby, která tak vytvářejí přirozenou optickou hradbu. Samotný kostel je obklopen ambity ve tvaru hvězdy s deseti cípy. Celý komplex staveb se radikálně vymyká jakýmkoliv dobovým podobám. Složitá, ale přitom na pohled lehká a elegantní architektura této tzv. Barokní gotiky v sobě spojuje konstrukční prvky gotiky, ale výrazové prvky baroka.

Jan Blažej Santini-Aichl a jeho rod pracoval na katedrále svatého Víta v Praze, kde měl možnost se detailně seznámit se stavební a statickou funkcí gotických staveb. Přenesení tohoto principu do novostaveb spolu s barokními prvky, pak vytvořilo základ tomuto jedinečnému stylu, kterému se někdy také říká gotizující baroko. Výrazovým prvkem baroka je narušení symetričnosti a pohyb, který je vázán na sochy, barokní kašny a malby. Snahou umělců bylo zachytit dynamiku pohybu.

Kostel sv. Jana Nepomuckého vznikl na základě jeho svatořečení. Stavba byla na počátku 18. století zahájena rozhodnutím tehdejšího opata kláštera Vejmluvy. Po třech stech letech byl v chrámu Svatého Víta otevřen hrob Jana Nepomuckého. Tehdy se u jeho lebky objevil kus červené tkáně, o které se náboženská obec domnívala, že jde o jazyk. Na základě tohoto „zázraku“ pak byl Sv. Jan Nepomucký svatořečen. Záhadu v roce 1973 rozřešili archeologové, kteří zjistili, že se jednalo nikoliv o tkáň z jazyka, ale o mozkovou tkáň. Není tedy divu, že v podobě Santiniho kostela věnovanému svatému Janu Nepomuckému je v centru kostela a celé stavby symbolizující jazyk. Jazyk jako symbol zpovědního tajemství.

Celý areál poutního kostela Sv. Jana Nepomuckého byl zapsán roku 1994 na seznam kulturního dědictví UNESCO.

  Otvírací dny Čas
Duben So + Ne 9:00 - 17:00
Květen - Září Po - Ne 9:00 - 17:00
Říjen So + Ne 9:00 - 17:00

Návštěvnický provoz může být omezen podle aktuálních provozních podmínek, liturgických obřadů a kulturních akcí.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz