Gotický sklep


Je nám to líto...

Omlouváme se, bohužel pro tuto akci
momentálně nenamáme žádné volné termíny.

Zobrazit jiné akce


Gotický sklep je významná historická a technická památka z období barokní citadely. V jeho obvodových konstrukcích jsou zachovány fragmenty zdiva středověkých palácových budov, cenné jsou i mladší stavební zásahy z 18. a 19. stol., které dokumentují vývoj provozního zařízení vojenské stavby. Gotický sklep byl zrekonstruován pro stálouexpozici Historické podoby Vyšehradu.


Gotický sklep byl zrekonstruován pro stálou expozici Historické podoby Vyšehradu.  Národní kulturní památka Vyšehrad ji připravila ve spolupráci s Muzeem hl.m.Prahy, exponáty zapůjčil Archeologický ústav AV ČR a  Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Nová stálá expozice Historické podoby Vyšehradu představuje pražský Vyšehrad v jeho různých historických podobách.

Půvabná lokalita na jižním okraji historických pražských měst si dodnes uchovala osobitý genius loci. Skála nad Vltavou s romantickou zříceninou Libušiny lázně a monumentálním dvojvěžím novogotického kostela láká k návštěvě Pražana i návštěvníka hlavního města.  Návštěvník má možnost dozvědět se přímo na místě více informací o proměnách této lokality, jejího určení a pochopení v čase.

Na výstavě uvidíte doklady pobytu a činnosti lidí na Vyšehradě získané archeologickou činností, z nichž k nejvýznamnějším patří sarkofág získaný při průzkumu okolí kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, dále předměty dokládající osídlení Vyšehradu ve čtvrtém a třetím tisíciletí před Kristem, předměty spjaté s činností vyšehradské kapituly od 11. do 20. století, insignie připomínající přeměnu samostatného Vyšehradu v součást Prahy, památky na působení některých vyšehradských cechů; k ceněným památkám patří i drobný křížek z 11. století nalezený již na konci 19. století na vyšehradském hřbitově v místech hrobu Bedřicha Smetany či medailon z mastku zhruba z téhož období nalezený pod vyšehradskou skálou.

  Otvírací dny Čas
Duben - Říjen Po - Ne 9:30 - 17:00
Listopad - Březen Po - Ne 9:30 - 17:00

Fotografie a videa

Vyšehrad

narodni-kulturni-pamatka-vysehrad-3.jpg
Vyšehrad - skála nad řekou s temnou siluetou štíhlých věží - patří neodmyslitelně k pražské krajině. Podle legend založený samotným knížetem Krokem, pobořen za husitských válek. Tradice tohoto tajemného místa je spjata s pověstmi, jež literárně zpracoval Alois Jirásek ze starých kronik pod názvem "Staré pověsti české".
Mapa - Vyšehrad

V Pevnosti, 128 00, Praha 2

Telefon: +420 241 410 348
E-mail: info@praha-vysehrad.cz
Web: http://www.praha-vysehrad.cz

Více o místě konání


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz