Prohlídka – Cihelná brána + stálá expozice, Kasematy, sál Gorlice


Je nám to líto...

Omlouváme se, bohužel pro tuto akci
momentálně nenamáme žádné volné termíny.

Zobrazit jiné akce


Prohlídková trasa začíná od Cihelné brány, v jejíchž prostorách se nachází (též samostaně přístupná) stálá historická expozice Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského opevnění. Dále prohlídka pokračuje s průvodcem kasematy - trasa vede podzemními chodbami a v sále Gorlice navštívíte výstavu originálů šesti barokních soch z Karlova mostu.


Stálá historická expozice v Cihelné bráně "Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského opevnění" si klade za cíl prezentovat vývoj pevnosti Vyšehrad v kontextu historie pražského opevňovacího systému.

Koncepčně je výstava členěna do tří linií, řazených v jedné chronologické posloupnosti

  • Historie pevnosti Vyšehrad
  • Historie pražského opevnění
  • Exkursy do některých historických souvislostí

Grafické odlišení daných témat na panelech s plošnými exponáty, obrazovým a textovým dobovým materiálem usnadňuje návštěvníkům orientaci. Historický výklad ilustrují, zejména v novodobějších oddílech, trojrozměrné exponáty převážně vojenského charakteru ( kopie výzbroje, uniforma atp.). Jednotlivé texty na panelech a popisky mají vedle české též anglickou verzi. K expozici byl vydán několikajazyčný leták obsahující stručnou historii pražského a vyšehradského opevnění. V expozici je přítomen průvodce pro vstup do vyšehradských kasemat a unikátního sálu Gorlice, kde se nacházejí originální barokní sochy z Karlova mostu.

Naučný slovník vysvětluje, že kasematy jsou chodby v pevnostních valech, sloužící k soustředění vojska a jeho nepozorovatelnému přesunu.

Vyšehradská pevnost se začala stavětr. 1654 na základě rozhodnutí císaře Ferdinanda III., které znamenalo definitivní zánik Vyšehradu jako města. Do roku 1678 získalo obvodové opevnění pevnosti zhruba dnešní podobu. Vchod do kasemat je z Cihelné brány. Kasematy se nacházejí po obou stranách brány, pravá část chodeb ústí do podzemního sálu zvaného Gorlice, který měl sloužit jako shromazdište vojáku, sklad potravin a munice. Délka obou křídel kasemat je necelý 1 km. Chodby jsou nejméně 2 m vysoké a 1,5 m široké.

Kasematy i Gorlice jsou od roku 1971 ve správě Národní kulturní památky Vyšehrad.

  Otvírací dny Čas Doba prohlídky
Duben - Říjen Po - Ne 9:30 - 18:00 cca 45 minut
Listopad - Březen Po - Ne 9:30-17:00 cca 45 minut

Fotografie a videa

Vyšehrad

narodni-kulturni-pamatka-vysehrad-3.jpg
Vyšehrad - skála nad řekou s temnou siluetou štíhlých věží - patří neodmyslitelně k pražské krajině. Podle legend založený samotným knížetem Krokem, pobořen za husitských válek. Tradice tohoto tajemného místa je spjata s pověstmi, jež literárně zpracoval Alois Jirásek ze starých kronik pod názvem "Staré pověsti české".
Mapa - Vyšehrad

V Pevnosti, 128 00, Praha 2

Telefon: +420 241 410 348
E-mail: info@praha-vysehrad.cz
Web: http://www.praha-vysehrad.cz

Více o místě konání


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz