Vstup do památníku


Je nám to líto...

Omlouváme se, bohužel pro tuto akci
momentálně nenamáme žádné volné termíny.

Zobrazit jiné akce


Památník návštěvníkům nabízí stálou expozici zahrnující nejvýznačnější osobnosti literatury na Moravě od 9. do 20. století, temporární výstavy a prohlídku interiéru restaurované historické benediktinské knihovny s osmnácti tisíci knihami.Celkem čítá fond knihovny na 65 000 svazků. Odborné badatelské veřejnosti je od poloviny roku 2006 zpřístupněna Knihovna Benediktinského opatství Rajhrad a Knihovna Muzea Brněnska, které spravuje Památník písemnictví na Moravě.


Sbírky

Jednou z podstatných aktivit Památníku písemnictví na Moravě je sbírkotvorná činnost. Jednotlivé sbírkové předměty jsou zařazovány do pěti podsbírek. Podsbírka knihy zabírá široké časové období, její součástí jsou např. staré tisky ze 17. století, ale i bibliofilské tisky z 20. stol. nebo signované knihy současných autorů (Radek Malý, Ivo Odehnal, Ostravak Ostravski, Vít Slíva, Zdeněk Volf ad.). Součástí podsbírky jsou také knihy, které jsou vzácné z hlediska výtvarného nebo kulturního a vztahují se k moravským osobnostem, sdružením a institucím (bezručiana, Moravské kolo spisovatelů, nakladatelství Blok ad.). Podsbírka literární archiv obsahuje materiály vážící se k dílu a odkazu literárně činných osobností (Guido Glück, Bohumil Hrabal, František Křelina, Marcela Mikulášková, Hana Pražáková, Richard Schaukal, Jan Skácel, Věra Sládková ad.), ale také doklady o činnosti spolků a sdružení. V podsbírce trojrozměrné předměty jsou zastoupeny hmotné předměty, které se vztahují k literárně činným autorům, popř. institucím (psací stroj Věry Sládkové, šavle středoškolského profesora literatury, busta Inocence Arnošta Bláhy aj.). Stejně tak podsbírka výtvarné umění se zaměřuje na výtvarná díla spjatá s literární Moravou (např. barevné ilustrace Josefa Kremláčka ke knize Jaromíra Tomečka Zastav se na chvíli, velkoformátové černobílé skici Jana Skácela od Františka Navrátila) a podsbírka Ex libris zahrnuje ex libris s moravskou proveniencí nebo tematikou. Vedle pozůstalostí a jiných dokladů činnosti předních literátů a literátek se Památník písemnictví na Moravě zaměřuje také na literaturu stojící mimo hlavní proudy (méně známí autoři, nářeční literatura, německy píšící autoři).

  Otvírací dny Čas Poslední prohlídka
Květen - Září Út - Ne 9:00 - 17:00 16:00
Říjen - Duben Út - Ne 9:00 - 16:00 15:00


Památník písemnictví na Moravě

pamatnik-pisemnictvi-na-morave-1.jpg
Památník se nachází v prostorách benediktinského kláštera v Rajhradě. Památník nabízí stálou expozici zahrnující nejvýznačnější osobnosti literatury na Moravě od 9. do 20. století, temporární výstavy a prohlídku interiéru restaurované historické benediktinské knihovny s osmnácti tisíci knihami. (Zdroj: oficiální stránky)


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz