Lobkowiczký palác (Pražský hrad)

Jiřská, 110 00, Praha 1, Tel.: +420 233 312 925, palace@lobkowiczevents.cz
Praha 1/Památky - Praha 1
Lobkowiczký palác (Pražský hrad)

lobkovicky-palac-prazsky-hrad-3.jpg
Lobkowiczký palác na Pražském hradě je jednou z nejvýznamnějších kulturních památek v České republice a jedinou soukromou budovou v areálu Pražského hradu. Za dobu své existence se stal dějištěm několika důležitých událostí českých dějin a jeho majitelé pak byli mnohým dalším svědkem. Palác je otevřen veřejnosti, jako soukromé muzeum. Stálá expozice muzea představuje nejvýznamnější díla a předměty rozsáhlých Lobkowiczkých sbírek.
Mapa - Lobkowiczký palác (Pražský hrad)

Jiřská, 110 00, Praha 1

Telefon: +420 233 312 925
E-mail: palace@lobkowiczevents.cz
Web: http://www.lobkowicz.cz/Lobkowiczky-palac-123.htm


Jiřská ulice vede z náměstí U sv. Jiří směrem k východní bráně Pražského hradu. V její spodní části stojí na jižní straně Lobkovický palác.

V těchto místech byly obytné budovy již ve 13. století. Později zde vyrostly dva velké gotické domy českých šlechticů. Palácový objekt začal stavět před polovinou 16. století Wolf Krajíř z Krajku a po něm páni z Pernštejna, jednoho z největších českých šlechtických rodů 16. století.

Renesanční palác měl čtyři křídla kolem nádvoří a byl bohatě architektonicky zdoben. V raně barokním slohu jej v letech 1651 - 68 přestavěl Carlo Luragho pro Václava Eusebia z Lobkovic, tehdejšího českého místodržícího. V původní podobě se dochovaly dva sály a kaple v 1. patře.

Otevřeno denně Čas
Celoročně 9:00 – 18:00

* Vstupenku na pokladně je možné zakoupit do 17:30.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz