Horní Krupá

580 01, Horní Krupá, Tel.: +420 569 436 145, obec@hornikrupa.cz
Horní Krupá/Společnost - Horní Krupá
Na návsi stojí víceúčelový společenský dům, kde má sídlo obecní úřad, knihovna a kanceláře Zemědělské společnosti Horní Krupá a.s. Je zde také ordinace obvodního lékaře. V nedalekých Kráteckých lesích západně od obce se nachází velice památné místo Jelení studánka, kde se po bitvě na Bílé hoře scházeli ke svým tajným bohoslužbám čeští bratři.

Okolní krajina je velice členitá. Obcí protékají Krupský a Jilemský potok, na kterých je vybudováno několik rybníků. Nejbližším vrcholem je kopec Trčolec 573 m n.m.,  pod kterým po silnici prochází cyklotrasa č.4153 směrem do Knyku. Západně od tohoto vrcholu se nachází Volský vrch, nejvyšší bod s vyhlídkou v širokém okolí 598 m n.m.. Místem s nejnižší nadmořskou výškou 470 m n. m. je hladina Pilského rybníka u silnice ve směru na nedalekou obec Dolní Krupá.

V lesích v Boučí jižně od Lysé, nedaleko silnice směrem na Horní Krupou, stojí chráněný buk lesní, jehož stáří se odhaduje na 300 roků. Obvod jeho kmene měří 620 cm. Obcí prochází modrá turistická značka pro pěší turisty, která vede od Vepříkova, přes Jilem a Lysou a pokračuje do Havlíčkova Brodu. U silnice do Zálesí se nachází přírodní koupaliště s lochneskou, dřevěným ostrůvkem a baštou.

V nedaleké Dolní Krupé se nachází barokní zámek,který byl postaven v 17. stol. Na místě bývalé tvrze. Rovněž v této obci je možné navštívit barokní kostel sv. Víta, který byl vystavěn na konci 17. století na místě původního gotického kostela zmińovaného již v roce 1307. V něm při prestbytáři se nachází hodnotná renesanční ojedinělá pohřební kaple s cennými frezkami.

Předpokládá se, že obec Horní Krupá byla založena v 11. nebo 12. století. První písemná zpráva pochází z roku 1265, kdy již stál nedaleký hrad Ronovec, jehož zříceniny se nacházejí asi 7 km jihovýchodně od obce. Obec náležela k Ronoveckému panství. Horní Krupá leží cca 10 km severně od Havlíčkova Brodu.

K obci patří místní části Horní Krupá, Lysá, Údolí a Zálesí s celkovým počtem 520 obyvatel. Současná zástavba obce se dělí na starší historickou, kterou tvoří převážně zemědělské usedlosti a novější rodinné domky, které vznikly po druhé světové válce.

V obci stojí pozdně klasicistní kostel evangelické církve z roku 1847 a pseudogotická kaplička Panny Marie vystavěná v roce 1895 uprostřed obce. V letech 1869 až 1930 existovala v objektu č. 39 církevní evangelická škola. Z roku 1982 pochází modlitebna Církve bratrské. Naproti prodejně stojí památník obětem 1. a 2. sv. války z roku 1928.

Na domě č. 138 je umístěna pamětní deska faráře Václava Křivského, který se zde narodil a naposledy působil ve Skutči. V objektu č. 4 byla v roce 1923 v tajné skrýši ve vydlabaném trámu nalezena Postila Martina Zámorského, českého kazatele božího slova v Opavě, žil v letech 1550 -1592.

  • Evangelický pozdně klasicistní kostel z roku 1847
  • Kaplička
  • Pomník obětem 1. světové války uprostřed vesnice z roku 1928
  • Zřícenina hradu Ronovec, asi 7 km JV od obce
  • Jelení studánka v nedalekých lesích západně od obce
  • Kaplička v Údolí
  • Buk u Lysé
  • Maketa lochneské příšery
  • Naučná stezka "Za Humny"

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz