Horní Kněžeklady

375 01, Horní Kněžeklady, Tel.: +420 777 658 418, knezeklady@volny.cz
Horní Kněžeklady/Společnost - Horní Kněžeklady
Nejstarší dochovaný název pro obojí Kněžeklady je z roku 1318. Toho roku Jindřich ze Žimutic obdaroval manželku Anku na vsích Žimutice a Kněžeklada. V roce 1396 již sice znali jejich přívlastný, Horní a Dolní, ale ne vždy jich používali. Během doby, poněvadž šlo o dvě vsi, přešlo jejich pojmenování do množného čísla: Kněžeklady. Pro rychlejší způsob vyjadřování byla používána jména Horejška a Dolejška. První zmínka o Štipoklasech je z roku 1368. Jméno Štipoklasy, vzniklo od slovesa štípati, a znamenalo ves štipoklasů, tj. lidí, kteří klasy uštipovali.

Na počátku 20. století se chystaly v Čechách oslavy pětistého výročí upálení Mistra Jana Husa. Zdejší vesnice byla vždy pokrokového smýšlenía proto přišla s myšlenkou na postavení pomníku Mistru Janovi. Byla uspořádána sbírka a v roce 1915 započaly práce. Podstavec pomníku postavil podle návrhu sochaře Švece místní mistr, zedník Matěj Nekola. Vnější úpravy a stavbu pomníku provedl akademický sochař Václav Švec. Horejška se tak stala téměř poutním místem volnomyšlenkářů z dalekého okolí. K slavnostnímu odhalení pomníku došlo až v roce 1921, po návratu profesora Švece z legií v Rusku. Bližší údaje o velkolepém odhalení pomníku se nedochovaly, protože v letech normalizace byla zničena obecní kronika a pamětníci už nežijí.
V Horních Kněžekladech byla kapička kaplička postavena již v roce 1916. V Dolních Kněžekladech až těsně před válkou v roce 1939 a vzhledem k nelehké době již nebyla vysvěcena. Původně na tomto místě stála tvrz s vodním příkopem. Hasičský sbor Štipoklasy vznikl na příkaz Němců za války v roce 1943 a měl 50 členů. Až v roce 1946 byla dodána hasičská stříkačka.

  • Kaple z roku 1916
  • Pomník Jana Husa z let 1915 až 1921

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz