Horní Domaslavice

739 51, Horní Domaslavice, Tel.: +420 558 664 342, obec@hornidomaslavice.cz
Horní Domaslavice/Společnost - Horní Domaslavice
Nejvýznamnější památkou a zároveň zajímavostí je zde barokní kostel sv. Jakuba z let 1739 až 1745 se svým okolím – bývalým centrem jednotné obce Domaslavice. I v současnosti je farním kostelem také pro vesnice Dolní Domaslavice, Soběšovice, Lučina a Dolní Tošanovice. Stanovení hranic obcí Horní a Dolní Domaslavice v roce 1864, které procházejí mezi jednotlivými jeho objekty, především mezi farou a její bývalou hospodářskou budovou - dnes restaurací U kostela - je rovněž pozoruhodným odkazem minulosti. V dubnu 1999 byl kostel vyhlášen kulturní památkou.
Donedávna se tady nacházela rovněž nejvýznamnější švédská památka tohoto regionu – hornodomaslavský zámek (z konce 18. stol., zanikl počátkem 60. let). V jeho blízkosti se však dodnes dochovala památka nejstarší – kaple sv. Anny (pravděpodobně z roku 1654). K cenným lidovým barokním památkám rovněž patří sochy sv. Floriána, Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého. Původní koryto řeky Lučiny – před ústím do přehrady – je společně s legendami opředeným jezírkem „Mořským okem“ pozoruhodnou přírodní zajímavostí.
Budova školy byla založena v roce 1910 a 1. září 1946 byla zřízená v budově školy mateřská škola.

Obec Domaslavice byla založena v druhé polovině 13. století slovanským rodem Domaslaviců, kteří dali tomuto místu rovněž své jméno. V písemných pramenech se zmínka o nich vyskytuje poprvé roku 1305. Samostatnou politickou obcí se staly Horní Domaslavice v r. 1864. (Zdroj: Wikipedia)

  • kostel sv. Jakuba Staršího
  • sloup se sochou P. Marie a sloup se sochou sv. Floriána stojí v zahradě fary
  • socha sv. Jana Nepomuckého se nachází při silnici k přehradě
  • kaple sv. Anny (pravděpodobně z roku 1654)

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz