Horní Čermná

561 56, Horní Čermná, Tel.: +420 465 393 440, obec@hornicermna.cz
Horní Čermná/Společnost - Horní Čermná
K obci připadá několik okolních osad:

  • Kalhoty (či Kalhota) - severně
  • Stěžník (či Stežník) - východně
  • Zlomy (či Zloma) - východně
  • Nepomuky - jihovýchodně
  • Sebranice - jihovýchodně
  • Mariánská Hora - jihozápadně

Obec byla založena pravděpodobně koncem 13. století. První písemná zmínka je z 20.5.1304, kdy král Václav II. velký kolonizovaný prales s velkým počtem obcí věnoval klášteru ve Zbraslavi. Osady v pralese první němečtí osídlenci budovali podle potoků, obec Čermná je 7 km dlouhá. Do husitských válek na tomto území vládl německý živel. Po tom co křižácká vojska prchla z Čech, nabyla naše krajina českou samostatnost. V pozemkových knihách založených roku 1568 Pernštýny, jsou uvedeni sedláci a chalupníci téměř samí Češi. Svědek z té doby je zvon sv. Jiří na katolickém kostele, který je z roku 1536 a nese český nápis. V roce 1873 byla obec Čermná prohlášena za městys. V roce 1935 byla obec Čermná rozdělena na Horní a Dolní Čermnou. Jedním z důvodů byly dlouhotrvající neshody mezi horní a dolní částí obce v oblasti výstavby a druhým rozdíl v náboženství v obou částech, dolní část ( nyní Dolní Čermná ) je převážně katolická, horní je větším dílem evangelická, která se historicky hlásila k Jednotě bratrské. Po vydání tolerančního patentu v roce 1781 se zbytky tajných nekatolíků přihlásili k církvi reformované evangelické. V letech 1934 - 37 byly v republice zkoušeny na třech školách, z nichž jedna byla v naší obci, nové způsoby organizace výuky se žákovskou samosprávou, tzv. Komenium. Roku 1938 byla část Dolní Čermné připojena k Horní Čermné a společně zabrána do Sudet. Hranice mezi Sudety a Protektorátem vedla po hrázi rybníka a přechod byl možný jen na propustku (na pole, na hřbitov - katolický v protektorátu, evangelický v Sudetech). V roce 1960 došlo ke sloučení obcí Horní Čermná a Nepomuky.

Název obce
Slovo "čermný" (původně "črmný") je téhož kmene jako slovo "čermák" a znamená totéž co červený. Je odvozeno od podstatného jména v češtině nezachovaného "črm", značícího červa vůbec, v užším smyslu tak zvaného červce nachového, z něhož se dobývala červená nachová barva. Jiné pojmenování tohoto červce je "črv", novočesky "červ", z něhož bylo odvozeno dnes užívané slovo "červený". Čermná byl název potoků a řek patrně podle jejich červené vody od onoho červa, tehdy zde snad hojně se vyskytujícího, a název ten se přenášel z potoků na osady, ležící při nich.

  • Evangelický kostel
  • Mariánský poutní kostel
  • Stará zvonice

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz