Horní Bludovice

739 37, Horní Bludovice, Tel.: +420 739 914 904, info@hornibludovice.cz
Horní Bludovice/Společnost - Horní Bludovice
Obec je položena v pestrém a členitém terénu na rozhraní Ostravské plošiny a Pobeskydské pahorkatiny v nadmořských výškách od 260 do 344 metrů. Povrch je zvlněný, zčásti rozrušen hloubkovou erozí místní vodní sítě s častými stržemi. Jedním z nejvyšších míst je kopec Kohout, odkud se naskýtá téměř ucelený pohled nejen na celou obec, ale i na nejbližší okolí. Z mnoha dalších vyvýšených míst se naskýtají krásné a zajímavé pohledy na okolní pahorkatinu, Žermanickou přehradu, Beskydy, Havířov i Ostravu. Údolím obce protéká řeka Lučina, pramenící v kopci Prašivá v Beskydách a vlévající se do řeky Ostravice v centru Ostravy. Tok Lučiny rozděluje obec na dvě části. Malebný ráz krajiny navíc dotváří řada menších potoků.

Obec Horní Bludovice se rozkládá na  okraji okresu Karviná, sousedícím s okresem Frýdek - Místek. Přímo hraničí s městem Havířovem a obcí Horní Těrlicko v  okrese Karviná. Dále pak sousedí s obcemi Žermanice, Bruzovice a Kaňovice. Údolím obce protéká řeka Lučina, pramenící v kopci Prašivá v Beskydech a vlévající se do řeky Ostravice v centru Ostravy a rozděluje ji na dvě části. Z roku 1335 pochází první dochovaná zpráva o obci Bludovice. V období od vzniku obce do konce osmnáctého století docházelo k jejímu postupnému rozdělování na část Horní a Dolní a následně pak Prostřední. Dolní Bludovice, o nichž je první zmínka v roce 1490, byly později připojeny k okresu Český Těšín, dnes Karviná. V roce 1573 tvořily Horní Bludovice samostatný statek pařící Bludovickým z Bludovic. První obecná škola byla v Horních Bludovicích postavena v roce 1904. O vzniku TJ SOKOL v obci jsou záznamy z roku 1947. Vzhledem k tomu, že obě samostatné obce Horní a Prostřední Bludovice ležely na území stejného okresu a řadu problémů řešily společně, došlo v roce 1959 k jejich sloučení s názvem Bludovice. Protože docházelo k nedorozuměním a záměnám s Bludovicemi, které jsou součástí města Havířova a Bludovicemi u Nového Jičína, bylo později přistoupeno ke změně názvu sloučených obcí na Horní Bludovice.

  • Socha svatého Jana Nepomuckého, na cestě k Žermanické přehradě
  • Přírodní památka Stará řeka – mrtvé rameno řeky LučinyHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz