Hojovice

395 01, Hojovice, Tel.: +420 565 492 099, obec.hojovice@quick.cz
Hojovice/Společnost - Hojovice
Počet částí: 1    
Katastrální výměra:5,76 km²    
Nadmořská výška:450 m

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.

V roce 1992 došlo k znovu navrácení správy obce,která byla od roku 1982 pod správou města Černovice,pod vlastní samosprávu.Zmíněné desetiletí bylo pro obec stagnační,protože byly preferovány střediskové obce. Vznikem obecního úřadu bylo umožněno lepší nakládání s finančními prostředky a tím se obec mohla lépe rozvíjet.
Kolem roku 1993-94 byly opraveny komunikace po celé obci.V následujícím roce došlo k úpravě stavení - bývalé kanceláře na bytovou jednotku.V následujících letech byl opraven potok kolem dolejšího rybníka.
V roce 2000 byl restaurován kříž na  hřbitově.Byl přistaven sál,který slouží k veškerým kulturním akcím.
V roce 2003 byly zahájeny úpravy kolem veřejného prostranství kolem obecního úřadu,následovala úprava dolejšího rybníku a přilehlého parku a přemístění  a restaurování pomníku padlích v první světové válce.Tato úprava byla slavnostně otevřena k výročí založení republiky za účasti hejtmana kraje Vysočina pana Miloše Vystrčila.
V roce 2004 bylo nutné na doporučení Krajské Hygienické stanice vybudovat nový zdroj vody.Tento zdroj byl úspěšně dokončen v roce 2005.Od té doby kvalita vody vyhovuje hygienickým normám.
V roce 2008 byla uskutečněna jedna z největších akcí - výměna stropu v kostele.Proběhla ve velmi krátké době 3 měsíců a kostel byl slavnostně otevřen  při Svatováclavské pouti.
V roce 2009 bylo provedeno zateplení stropů víceúčelové budovy a výměna oken.Kolem kostela bylo vybudováno parkoviště a upraveno veřejné prostranství.

V roce 1992 došlo k znovu navrácení správy obce,která byla od roku 1982 pod správou města Černovice,pod vlastní samosprávu.Zmíněné desetiletí bylo pro obec stagnační,protože byly preferovány střediskové obce. Vznikem obecního úřadu bylo umožněno lepší nakládání s finančními prostředky a tím se obec mohla lépe rozvíjet.
Kolem roku 1993-94 byly opraveny komunikace po celé obci.V následujícím roce došlo k úpravě stavení - bývalé kanceláře na bytovou jednotku.V následujících letech byl opraven potok kolem dolejšího rybníka.
V roce 2000 byl restaurován kříž na  hřbitově.Byl přistaven sál,který slouží k veškerým kulturním akcím.
V roce 2003 byly zahájeny úpravy kolem veřejného prostranství kolem obecního úřadu,následovala úprava dolejšího rybníku a přilehlého parku a přemístění  a restaurování pomníku padlích v první světové válce.Tato úprava byla slavnostně otevřena k výročí založení republiky za účasti hejtmana kraje Vysočina pana Miloše Vystrčila.
V roce 2004 bylo nutné na doporučení Krajské Hygienické stanice vybudovat nový zdroj vody.Tento zdroj byl úspěšně dokončen v roce 2005.Od té doby kvalita vody vyhovuje hygienickým normám.
V roce 2008 byla uskutečněna jedna z největších akcí - výměna stropu v kostele.Proběhla ve velmi krátké době 3 měsíců a kostel byl slavnostně otevřen  při Svatováclavské pouti.
V roce 2009 bylo provedeno zateplení stropů víceúčelové budovy a výměna oken.Kolem kostela bylo vybudováno parkoviště a upraveno veřejné prostranství.
  • Největší pamětihodností je římskokatolický Kostel svatého Václava, který byl vztyčen roku 1713 nákladem rytíře Vraždy z Kunvaldu. Prostá stavba sestává z obdélné lodi (15x8 metrů) a presbytáře, který tvoří obdélné travé a půlkruhová absida. Chrám na návrší nad obcí je obklopen hřbitůvkem.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz