Hluboké

675 71, Hluboké, Tel.: +420 568 646 606, luboke@volny.cz
Hluboké/Společnost - Hluboké
Nadmořská výška obce je 460 metrů nad mořem. Obec patří do správního obvodu obce s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou. Hranice katastru obce tvoří současně i hranici mezi krajem Vysočina a krajem Jihomoravským a tvoří ji říčka Chvojnice. Název vsi je odvozen od polohy v hlubokém údolí a hlubokých lesích. Hluboké je obec zemědělská, s rodinnými farmami.

(Zdroj: Wikipedie)

O založení osady není ničeho známo. Podle zápisu v kronice z roku 1920 seděl zde starý zemanský rod, který se psal dle té dědiny. Známa jsou jména tohoto rodu Bohuš, Bucek, Holslav, Mikeš. Bohuš z Hluboké daroval kostelu v Jinošově l lán a synům svého bratra Martinovi a Vítoslavovi také l lán. Více o tom rodě není známo.

Majetníky celé vesnice se stali páni Králičtí a jednotlivé lány mezi sebou zaměňovali buď koupí nebo darem. Ze zápisů v Moravských zemských deskách brněnských se dovídáme, že v roce 1349 Blud z Králic se svou vsí Hlubokou a bratr jeho Vícemil s veškerým svým zbožím se spolčili /spoluvlastnili/. Roku 1356 Vícemil pojistil na svém zboží v Králicích, Hlubokém, Pucově a Jakubově manželce své 120 kop věna, které mohl bratr Blud po jeho smrti hotovými vyplatiti. Roku 1385 Mikuláš z Králic prodal Vítovi z Králic 2 lány, podsedek a louku v Hlubokém. V roce 1480 Dorota z Žeravic na své syny Jana, Bluda, Zbynka Petra a Jindřicha z Králic předává věno své, kteréž má na Hlubokém, Lhoticích a Jakubově. Podle zápisu z roku 1501 se Jan z Králic tohoto dědictví odříká ve prospěch svého strýce Víta z Králic. V roce 1510 Zbyněk z Králic a Vilém z Pernštejna i s erby jeho na vsi tyto Hluboké a Košíkov s jejich se vším příslušenstvím i všecek jiný statek svůj dávají ve spolek. Syn Viléma z Perštejna Jan roku 1527 majetek v Hlubokém prodal Václavovi z Lomnice, zbytek majetku, který měli Králičtí v Hlubokém, koupil Jan z Žerotína roku1573. Majitelé se střídali až nakonec byla vesnice připojena k náměšťskému panství a sdílela s ním majitele i osudy.

Poddanské poměry byly v Hlubokém stejné jako v jiných osadách náležejících k panství náměšťskému. Posledním šlechtickým majitelem byl rod Haugwitzů. Staří lidé vypravují, že k osadě Hlubokému patřívaly rozsáhlé lesy, které prý později byly připsány k majetku hraběcímu.

V roce 1775 byla na náměšťském panství nevolnická vzpoura. Dle protokolu o vyšetřování poddaných z 21.7. 1775 u krajského hejtmana byli přítomni purkmistři ze všech obcí panství náměšťského, tedy i z Hlubokého. Bylo ztrestáno 10 poddaných několika ranami holí a 10 jich bylo odesláno z celého panství do Brna.

  • kaplička
  • rybník Ouvary, rybník Na Formance
  • přírodní nádrž Chvojnice
  • evangelický hřbitov – nejmenší hřbitov v Česku

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz