Hlohová

345 61, Hlohová, Tel.: +420 379 482 244, ouhlohova@seznam.cz
Hlohová/Společnost - Hlohová
Obec má základní občanskou vybavenost.Je zde obecní úřad, škola, fotbalové hřiště. Funguje zde spolek dobrovolných hasičů a TJ Sokol.

Obec má základní občanskou vybavenost.Je zde obecní úřad, škola, fotbalové hřiště. Funguje zde spolek dobrovolných hasičů a TJ Sokol.

Nejstarší písemná zmínka o obci je z roku 1357, ale poloha v blízkosti soutoku Radbuzy se Zubřinou a tedy u křižovatky dávných stezek vedoucích od Domažlic a od Horšovského Týna a příznivé přírodní podmínky mohly přispět k dřívějšímu osídlení. Také dnes je katastr obce důležitou křižovatkou – leží na něm odbočka z železniční trati Plzeň – Domažlice na Horšovský Týn, prochází přes něj silnice Staňkov – Domažlice i Staňkov – Koloveč – Klatovy, křižují se tu dva plynovody, z nichž jeden je mezinárodní tranzitní, který zde má i odvzdušňovací stanici. Němci měli za 2. světové války na návrší, kterému se říká „Na vrchu“ (438.7 m nad mořem) protileteckou pozorovatelnu, která jim umožňovala sledovat nálety amerických hloubkařů vedené jak údolím Zubřiny tak i Radbuzy. Na „Paseckém vrchu“ na druhé straně hlohovského údolíčka se o svatojánské noci pálí čarodějnice a oheň je vidět daleko do kraje – tento kopec, který leží nad soutokem Radbuzy a Zubřiny mohl sloužit jako součást dávného varovného systému upozorňujícího na průnik nepřátelského vojska do země údolími obou řek.

  • Kostel sv. Jiljí
  • Vodní mlýn Paseka s kapličkou v oplocení, přibližně 1,5 km od vesnice.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz