Hlince (okres Plzeň-sever)

331 41, Hlince, Tel.: +420 373 390 050, ouhlince@volny.cz
Hlince/Společnost - Hlince
V letní sezoně jsou Hlince hojně navštěvovány turisty. Hlavním lákadlem je pro ně Berounka a její malebné údolí. Řeka zde není vyhledávána jenom na koupání, ale také jako výstupní a nástupní místo vodáků. Nejenom pro ně je tu k dispozici místní restaurace. V obci se během roku pořádá několik akcí, z nichž mezi nejznámější patří velikonoční turnaj v prší, fotbalový turnaj v malé kopané jak dospělých i mládeže a nebo czklovýjížďka "Hlineckým rájem". Obec Hlince zvítězila v regionálním kole soutěže Vesnice roku 2000 v Plzeňském kraji.

Součástí obce je osada Ptyč, tzv. Lejskův-Kožíškův Mlýn na Berounce s malou vodní elektrárnou, a osada Dolany, ve které je několik domů a kostel sv. Petra a Pavla. Ves leží na severním okraji přírodního parku Hřešihlavská a sousedí s vesnicemi Studená a Holovousy. V Hlineckém lese západně od vsi jsou lokality s mnoha desítkami mravenišť mravence lesního.

První dochovaná zmínka o obci Hlince pochází z roku 1361. K tomuto datu ji vlastnil Oldřich z Hlohovic. Během husitských válek byla velká část rozvíjející se vsi zničena, po válce se pak Hlince musely z prožitých útrap pozvolna vzpamatovávat. Během 15. a 16. století byla ves rozdělena mezi několik světských feudálů, např. bratry Lažanské na Chříči, Markétu z Holovous nebo pány z Landštejna. V první polovině 17. století se Evropě rozhořela třicetiletá válka. Také tento válečný konflikt se na životě obce značně podepsal - v jeho průběhu zanikla asi polovina zdejších usedlostí! K roku 1651 ves čítala pouze 5 statků a žilo tu 21 obyvatel. Ve druhé polovině 17. století se Hlince začaly znovu postupně rozrůstat, v roce 1711 je zde uváděno již 11 usedlostí. V první třetině 18. století se ves stala součástí panství Chříč, u kterého zůstala až do zániku feudálního řádu.

K roku 1890 bylo v obci 39 domů a žilo zde 267 obyvatel české národnosti. V provozu tu byla jednotřídní škola a vápenice. V 90. letech 19. století obec spadala úřední správou pod hejtmanství a okres Kralovice. V letech 1948-1989 měly Hlince samosprávu nebo byly spravovány MNV Chříč. Po roce 1990 se obec znovu osamostatnila a byl zde zřízen Obecní úřad.

  • Jaroslav Brouk – podnikatel, spolumajitel firmy Brouk+Babka
  • kaplička z 19. století
  • kostel sv. Petra a Pavla

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz