Hlavice (okres Liberec)

463 48, Hlavice, Tel.: +420 485 148 962, hlavice@volny.cz
Hlavice/Společnost - Hlavice
Do správního obvodu obce patří tyto osady:

  • Doleček
  • Hlavice
  • Lesnovek
  • Vápno

O historii obce napsal bývalý ředitel základní školy František Louda: "Obec Hlavice má starobylou historii. Podle nálezů zbytků staroslovanské sídlištní keramiky z farské zahrady je počátek osídlení kladen do konce 11. století až počátku 12. století. Od poloviny 12. století patřila krajina v okolí Hlavice k církevnímu panství v Klášteře-Hradišti a byla důležitým územním střediskem tehdejší církevní organizace. Farní kolatura tvořila tehdy 15 osad. To už stál v Hlavici dřevěný kostelík s farským obydlím (zápis z  roku 1358). Tento kostelík byl v době husitských válek zničen."
Základy nynějšího kostela byly položeny v polovině 18. století a celý chrám byl vysvěcen v roce 1807, kdy byla dostavěna věž. Z 18. století pocházejí památné barokní sochy před kostelem.
Když v roce 1747 byly celé severní Čechy zachváceny morem dobytka, byla  ušetřena pouze hlavická farnost. Od této doby se konala procesí do Hlavice k sv. Linhartu, ochránci dobytka. Tím byl dán základ k slavným hlavickým poutím.
O hlavické škole je zmínka v pamětní knize již roku 1705. V roce 1794 byla vystavěna dřevěná školní budova. Bývalá budova základní školy byla postavena v roce 1878 a sloužila svému účelu až do roku 2004, kdy byl 2. stupeň ZŠ zrušen. V roce 1968 byla postavena nová školní budova pro 1. stupeň ZŠ. Nyní školu navštěvují žáci 1. – 5. třídy.

  • Jednolodní pozdně barokní kostel sv. Linharta pochází z poloviny 18. století, jeho věžičku se zvonicí dodnes kryje dřevěná šindel. Ke kostelu přiléhá jednopatrová fara. Barokní sousoší sv. Linharta pochází z doby kolem roku 1740. Kostel byl vyhlášeným poutním místem, kde se shromažďovali poutníci se svým domácím zvířectvem, aby zažehnali zvířecí mor.
  • Asi 2 km západně od obce se nachází zbytky hradu a vsi Křída. Z nevelkého hradiště se dochovaly pouze zbytky příkopůHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz