Hlásnice

785 01, Hlásnice, Tel.: +420 585 012 529, obec.hlasnice@tiscali.cz
Hlásnice/Společnost - Hlásnice
V obci najdete kapli ze třicátých let 20. století zasvěcenou sv. Jiří, kulturní dům, hřbitov, hřiště a dětské hřiště. Obec vydává obecní zpravodaj, podporuje kulturní život a místní tradice.

Existuje zmínka o Slovanech, kteří svojí kolonizací pronikali až sem. Na místě dnešní Hlásnice stávala zaniklá ves Velislav, o níž je zmínka v urbáři. Ke změně jména došlo před husitstkými válkami. První písemná zmínka o Hlásnici pochází z roku 1371. Jsou dokladovány různé názvy obce: Hlásnice, Wachtersdorf, Hlasenitze a Hlasenice, svědčící o vojenském významu. První obyvatelé drželi nad Šternberkem stráže a hlásili příchozí cizince. Krajina patřila olomouckým pánům. Od 13. století přešlo území na pány ze Šternberka, dějiny Hlásnice proto úzce souvisí s dějinami Šternberka. Rod pánů ze Šternberka náležel k nejpřednějším rodům českým a moravským. Velký vliv na historii obce měla církev. Vzhledem ke své velikosti se o obci nedochovaly téměř žádné zprávy.
Obec Hlásnice je charakterizována jako zemědělská obec s poměrně velkou plochou orné půdy. Až do počátku 20. let 20. století se v několika dolech v blízkém okolí těžila železná ruda. Dne 6. 5. 1945 byla obec osvobozena, německé obyvatelstvo, které zde do té doby žilo, bylo odsunuto a obec byla osídlena českým obyvatelstvem. V roce 1960 byla Hlásnice připojena ke Šternberku. Od roku 1990 je opět samosprávnou obcí.

  • kapli ze třicátých let 20. století zasvěcenou sv. Jiří
  • hřbitovHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz