Hlásná Třebaň

Karlštejnská, 267 18, Hlásná Třebaň, Tel.: +420 311 681 101, starosta@hlasnatreban.cz
Hlásná Třebaň/Společnost - Hlásná Třebaň
Z obce je možné se po lávce přes řeku Berounku dostat na železniční zastávku Zadní Třebaň, ležící na trati Praha - Plzeň. Je odtud rychlé spojení vlakem do Prahy či Berouna. Do osady Rovina pak zajíždí autobus příměstské linky 311 za stanice Praha - Zličín.

Obec Hlásná Třebaň leží na okraji chráněné krajinné oblasti CHKO Český kras. Bývalé pastviny třebaňské stráně jsou dodnes místem, kde se vyskytují druhy nápadných a jinde vzácných rostlin. Brzy na jaře zde hojně rozkvétají prvosenky jarní a na nejsušších místech i koniklece luční české. Později v létě zde také najdeme černohlávky velkokvěté, chrpy chlumní, omany vrbolisté, třemdavy bílé, bělozářky větvité a kakosty krvavé, jejichž květ se stal součástí erbu obce. V Třebani je jediné místo v Českém krasu, kde v předjaří vykvétá drobná liliovitá rostlina s nápadnými žlutými květy – křivatec český.

Území Hlásné Třebaně bylo osídlené již v době bronzové. Třebaň je prvně zmiňována v roce 1000, kdy byla věnována knížetem Boleslavem III. ostrovskému benediktinskému klášteru. V roce 1357 vykoupil ves Karel IV. a připojil ji k hradu Karlštejn.

V 15. století je část obce blíže hradu a před řekou uváděna jako „Přední“ – část vzdálenější, za řekou, jako „Zadní“. Nedlouho poté byla Přední Třebaň přejmenována na „Hlásnou“ – podle robotní povinnosti mužů obce vykonávat strážní a hlásnou službu na věžích a hradbách Karlštejna. Zadní Třebaň je dnes samostatnou obcí.

Ještě koncem 19. století to byla malá, převážně zemědělská ves s několika usedlostmi postavenými ve slohu „selského baroka“ s branou, postavené kolem návsi s kapličkou a ležící podél cesty vedoucí od brodu k Mořině. Ve vsi bylo několik košíkářů. Od začátku 20. století se rozrostla na dnešních 285 obytných domů s 606 stálými obyvateli.

Od třicátých let je oblast obce vyhledávána k rekreačním účelům. Bylo postaveno 620 rekreačních objektů. Dnes, kromě několika soukromě hospodařících zemědělců, dojíždí většina obyvatel do zaměstnání mimo obec. (Zdroj: Wikipedia)

  • Kaplička

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz