Heřmaň (okres Písek)

398 11, Heřmaň, Tel.: +420 384 971 240, ou.herman@atlas.cz
Heřmaň/Společnost - Heřmaň
Heřmaň (okres Písek)

herman-okres-pisek-3.JPG
Obec najdete v jihočeském kraji, asi 6 km severozápadně od Protivína, na silnici Protivín - Ražice. Podél obce probíhá železniční trať z Protivína do Strakonic. Severně od obce protéká od Protivína říčka Blanice, která odtud směřuje na severozápad do Putimi a vlévá se do Otavy.
Mapa - Heřmaň (okres Písek)

398 11, Heřmaň

Telefon: +420 384 971 240
E-mail: ou.herman@atlas.cz
Web: http://www.obecherman.cz


Heřmaňský kamenný most si zahrál i ve slavném filmu Dobrý voják Švejk režiséra Karla Steklého z roku 1956, v němž hlavní roli ztvárnil Rudolf Hrušínský. (Zdroj: Wikipedia)

Heřmaň je starobylá osada s dominantním kostelem sv. Jiljí, který se připomíná již v roce 1254 jako farní. V roce 1330 byl tento původně pozdně románský kostel převeden z královského majetku na královskou kapitulu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Heřmaň bývala kdysi městečkem. V roce 1640 byla velmi poničena švédským vojskem, že se stala pouhou vesnicí. Roku 1433 byla Heřmaň, spolu se Štěticemi a Humňany v majetku Smila z Kremže. Od něho pak roku 1444 přešla v zástavu a potom v majetek Oldřicha z Rožmberka a připojena ke hradu Zvíkovu. Sídlo Rožmberků bylo v Krumlově. Jejich erb můžeme najít z vnější strany hřbitovní zdi u kostela sv. Jiljí v Heřmani.

V roce 1508 je jako majitel jmenován Lev Malovec z Libějovic.Ten pak zboží prodal Kryštofu ze Švamberka, od jehož potomka Jana Viléma městečko Heřmaň koupilo město Písek, včetně okolních vesnic, za 10.000 kop grošů. V jeho majetku městečko zůstalo až do bitvy na Bílé hoře. Roku 1621 byl zastaven dvůr v nedalekých Humňanech Martinu Huertovi, císařskému veliteli v Písku.

  • Jan Čarek (1898–1966), básník, se v Heřmani narodil a žil
  • Václav Krška, režisér a scenárista, žil na mlýně u Heřmaně, jemuž se po něm říká Krškův mlýn
  • Dominantou vesnice je raně gotický kostelík sv. Jiljí. K jeho barokním úpravám došlo v letech 1717–1719. Po požáru v roce 1814 byl znovu opraven. Na vnější straně hřbitovní zdi u kostela lze dodnes najít erb bývalých majitelů pánů z Rožmberka.
  • Ve vesnici jsou i zajímavé statky se štíty v selském baroku.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz