Havraníky

669 02, Havraníky, Tel.: +420 515 221 671, obec@havraniky.cz
Havraníky/Společnost - Havraníky
1200 – Německý zeman Rudger založil vinice v Hnanicích a Havraníkách. Poprvé je zde zmiňována vinice Havraník. Pravděpodobně vznikla i ves Havraníky.
1220 – založení fary a kaple sv. Linharta (6 let před vznikem města Znojma!) v obci Havraníky.
1269 – rytíř Alšík z Havraníků dostal církevní desátky z havranických vinic, které dříve patřily klášteru premonstrátů ve Znojmě-Louce
1274 – Alšíkovy desátky přiděleny opět Louce, majiteli Havraníků jsou královští správci vojenské pevnosti Vranov.
1314 – část obce si koupil šlechtic Ota z Káje
1317 – Ota z Káje (hrad na rakouské straně Dyje) si koupil od pánů z Vranova další část obce. Havraníky měly vysokou cenu, vzhledem k drahým vinicím.
1330 – Havraníky mají vlastního faráře
1377 – Hynčík z Lipé a Vranova prodal část obce křížovníkům na Hradišti
1425 – husité táhli kolem Havraníků a vypálili sousední obec Temnici (mezi Hnanicemi a Havraníky)
1494 – Devět mlýnů patří klariskám ze Znojma, z toho 3 patřily k Havraníkům
1505 – křížovníci si přikupují další část obce a osadníků udělují právo odúmrtí, to je: své majetky mohli poddaní dědit
1508 – premonstráti nakupují část úrody
1509 – křížovníci zastavují část obce, v Havraníkách stojí panský dvůr a ?Zehenthaus? ? desátkový dům výběrčího desátků z Louky. Obec se nazývá Kaidling.
1540 – část obce koupil Zdeněk Meziříčský z Vranova. Klaristky vyměňují svůj havranický mlýn za jiný s křížovníky
1666 – křížovníci koupili panský dvůr a stavějí nový vrchnostenský dvůr a krčmu v obci na dnes neznámém místě
1670 – sedláci mají vozit vodu na Hradiště. Skončila 30letá válka, v Havraníkách je jen 40 gruntů obydlených, kostel zůstal vykraden a nemají faráře
1696 – Havraničtí Němci se hlásili k protestantské víře, proto jim znojemštzí jezuité zabavili majetek, ale křížovnici majetek vysoudili zpět
1723 – byla založena pozemková kniha obce
1731 – založena škola
1734 – Havraníky vyhořely
1750 – sedláci musí robotovat
1752 – přestavba kaple sv. Linharta
1772 – vznik samostatné fary
1777 – skončilo nevolnictví
1784 – zrušen Loucký klášter a placení desátků
1810 – opětné zavedení robot
1815 – stavba kostela sv. Linharta
1827 – zrušen starý hřbitov u kostela a vysvěcen nový
1827 – nové vybavení kostela
1848 – definitivní zrušení poddanství, přes Havraníky projíždí v kočáře císař Ferdinand V. Dobrotivý. Vyšel obecní zákon, obec má voleného starostu, ne vrchností jmenovaného rychtáře
1860 – postavena fara
1890 – sčítání občanů 133 domů, 695 katolíků, Němců, 100 žáků
1918 – vznik Československa, němečtí obyvatele se stávají menšinou

  • Vincenc Wallner - v letech 1712-1729 byl opatem v klášteře Louka u Znojma, v havranickém kostele nechal postavit oltář ke cti Blahoslavné Panny Marie.
  • Michal Wallner - v letech 1713-1729 byl opatem v klášteře Geras v Dolním Rakousku, byl bratrem Vincence Wallnera a taktéž v havranickém kostele nechal postavit oltář ke cti sv. Michala.
  • Wolfgang Timmel - se stal v roce 1815 havranickým farářem, jeho zásluhou byl zbudován nynějsí kostel a na jeho prosby byly kostelu darovány ornamenty, oltáře a zpovědnice ze zrušeného augustiánského kláštera ve Vratěníně.
  • Kostel svatého Linharta
  • Sedm kapliček rozmístěných různě v obci
  • Boží muka
  • Socha svatého Jana Nepomuckého v horní části vsi
  • Jez na řece Dyji
  • Vinný sklep
  • Přírodní památka Skalky
Kostel svatého Linharta
Sedm kapliček rozmístěných různě v obci
Boží muka
Socha svatého Jana Nepomuckého v horní části vsi
Jez na řece Dyji
Vinný sklep
Přírodní památka Skalky

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz