Havlovice

542 32, Havlovice, Tel.: +420 499 784 061, obec@havlovice.cz
Havlovice/Společnost - Havlovice
V Havlovicích funguje jedna základní a jedna mateřská škola, obě jsou však ve stejné budově. V základní škole se však vyučuje od 1. do 4. třídy.

Když Havlovice v roce 2007 vyhrály soutěž Vesnice roku, nemalý podíl na tom měl i sportovní areál ve středu obce. Nachází se v něm minigolf, kurty na tenis a nohejbal, volejbalové kurty, stoly na stolní tenis, fotbalové hřiště a vedle školy se také nachází basketbalové hřiště. Provozovatelem areálu je TJ Sokol Havlovice.

Každý rok se zde pořádá fotbalový turnaj Havlovický pohár, i za přítomnosti maskota vesnice - Vodníka. Letos proběhl již 34. ročník velmi oblíbeného fotbalového klání.

Od roku 2011 se zde také pořádá cyklistický závod Festival cyklistiky, který se v předešlých sedmi letech konal v Úpici. Důvodem byly lepší prostorové podmínky, které na úpickém náměstí nebyly a také že závod vstoupil do seriálu Kolo pro život České spořitelny pod názvem Jestřebí hory Škoda Auto. (Zdroj: Wikipedia)

Havlovice se prvně připomínají při prodeji vízmburského panství v letech 1516 – 1518, kdy Petr z Adršpachu a Dubé prodává Janu Špetlovi z Janovic a Náchoda Vízmburk s pustým hradem a poplužním dvorem, městečko Úpici, vsi Radeč, Brusnici, Kyje, Slatinu, Havlovice, Rtyni, Bohuslavice, Bohdašín, Batňovice, Libňatov, Maršov, Svatoňovice, Suchovršice, Rubínovec, Studenec, městečka Kostelec, vsi Lhotu a Přibyslav, pusté vsi Sedloňovice, Petrovičky. Havlovice až do roku 1849 byly součástí náchodského panství. Po revolučních změnách do roku 1848 došlo ke zrušení panství a Havlovice byly začleněny do nového okresního hejtmanství Nové Město nad Metují. V letech 1855-1868 k okresu Náchod, v letech 1868-1876 znovu k okresu Nové Město nad Metují a do roku 1876 jsou součástí okresu Trutnov s výjimkou let 1938-1945, kdy patřily do okresu Náchod. Název obce Havlovice je odvozen pravděpodobně od jména jejího lokátora Havla a v průběhu staletí se příliš neměnil. Roku 1545 se připomínají “Havlovice (Hawlowicze)“ stejně jako roku 1654. V roce 1713 se uvádí název v poněmčelém tvaru - "Hawlowitz".
Dějiny obce 1850 – 1918
Podle prozatímního obecního zřízení z roku 1849 se Havlovice staly místní obcí se všemi jejími orgány. Obec v letech 1850 – 1855 spadala pod politický okres Nové Město nad Metují, poté do roku 1868 pod Náchod. Ještě v tomto roce se vrátila pod Nové Město nad Metují, od 1876 pak pod Trutnov. Soudně patřila do roku 1876 pod Náchod a poté pod Úpici. Po zrušení vrchnostenských úřadů roku 1850 zpracovali dva orgány, širší obecní výbor (od roku 1919 obecní zastupitelstvo), který ze svého středu volil obecní představenstvo (od roku 1919 obecní radu), které se skládalo ze starosty a alespoň dvou radních. První volby (představenstva) se konaly roku 1850. V Havlovicích několikrát “řádila“ epidemie cholery a úplavice. Nejvíce obětí si epidemie vybraly roku 1866. Tehdy se obci nevyhnula ani prusko-rakouská válka. Další pohromu pro Havlovice byla povodeň v noci většího rozsahu z 30. na 31. července 1897. Nikdo nepřišel o život, ale byly zde značné materialové škody. Voda odnesla lávku, most nad hasičskou zbrojnicí, zásoby dřeva...atd. Výška vody ve škole byla 1 metr a 27 centimetrů od prahu hlavních dveří staré části budovy. Nejvíce byl však postižen hostinec Františka Nývlta čp.60, jehož boční stěnu voda podemlela a připlavené klády ji pak pobořily. 19.6.1849 – Velká povodeň lijavec a krupobití. Poničen splav a podemleta dřevěná lávka u mandlu čp.35 Od roku 1910 musela obec čelit snaze města Úpice, které chtělo část havlovického katastru na Sychrově. Spor se dostal až k zemské správní komisi, která roku 1914 rozhodla ve prospěch Havlovic. K žádné změně hranic nedošlo. Od roku 1914 se Havlovičtí museli vypořádat s válečným režimem, který nastal po vypuknutí první světové války. Roku 1915 bylo odvedeno 182 mužů (18% všech obyvatel Havlovic). Ladislav Dobeš v prvním roce války hned padl ( 1.11.1914) Ti, co nenarukovali, museli čelit drahotě a ještě se postarat o několik uprchlíků z Haliče.

 • Zvonice nad školou
 • Socha svatého Jana Nepomuckého
 • Pomník Ladislava Vika
 • Pomník obětem 1. a 2. světové války
 • Dřevěný most
 • Součkův statek
 • Hejnův statek
 • Vodní mlýn a mandl
 • Lípa v Havlovicích, památný strom na levém břehu Úpy
 • Hrad Vízmburk – založen okolo roku 1270 Tasem z rodu erbu zlatého třmene; zánik datován na rok 1447 po vypálení Slezany (pomsta za husitské výboje)
 • Lom U Devíti Křížů, činný kamenolom, paleontologická lokalita (nálezy dinosauřích stop)

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz