Hatín

377 01, Hatín, Tel.: +420 384 390 815, hatin.1@tiscali.cz
Hatín/Společnost - Hatín
Počet obyvatel je 202. Spojení s okolím je zajištěno pravidelnou autobusovou linkou do směru Jindřichův Hradec i do směru Lomnice nad Lužnicí.

Hatín dostal své jméno nepochybně od hatí, které kladli zde usídlení kolonisté, nebo již zde narození obyvatelé na bažiny před tím, než zde byl založen rybník "Velký" a po jeho hrázi vznikla suchá cesta. Název Stajka vznikl od stájí, jelikož přes tuto obec putovaly do vnitra Čech obchodní karavany. Také se pro Stajku v lidové řeči užívá i název Stejka. První písemnou zmínku o obci čteme v archivním zápisu z roku 1389, jako o součásti hradeckého panství. Od roku 1960 je Stajka součástí obce Hatín. V době germanizace českých názvů se dostalo Jemčině jméno Gestütthof - hřebčinec.

Další osudy krajiny ­ osady Hatín a Stajka, snad jedny z nejstarších sídlišť mezi oběma Dubovicemi na důležité stezce a později cestě spojující území na sever od Dunaje se středem Čech, koupil v plolovině 15. století bohatý hradecký obchodník a krčmář Jakeš Černý, či již jeho otec Vít. V té době byl Jakeš purkmistrem a správcem mostu Urbanova (pod budoucím klášterem) a mostu Nejžáreckého. Podle zápisů z let 1493 - 1497 prohlašuje Černý před úředníky desk zemských, že  " dědictví ves Stajku celú, dvory kmetcí s platy, v Hatíně dvory kmetcí s platy, což tu má, s dědinú etc. i se vší zvolí a plným panstvem, což tu sám měl a držel, v týchž mezech a hranicích, jakož v nich ty dědiny záleží, žádného práva ani panství sobě nepozústvuje..."Takto Černý prodal Jindřichu z Hradce, nejvyššímu komorníku království českého za 500 zlatých grošů českých svůj majetek.

  • Hatínský klen - zaniklý památný strom, pod kterým odpočívala Marie Terezie
  • Hatínský buk
  • Kaple v Hatíně

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz