Háje nad Jizerou

Loukov, 513 01, Háje nad Jizerou, Tel.: +420 481 685 232, obec@hajenadjizerou.cz
Háje nad Jizerou/Společnost - Háje nad Jizerou
Spojení osad Dolní Sytová, Háje nad Jizerou, Loukov a Rybnice kolem řeky Jizery s okolím se výrazně zlepšilo po vybudování Pojizerské silnice v letech  1878-1881 ze Semil do Horní Sytové.

První zmínka o obci se váže k roku 1323, kdy je v deskách  zemských uveden Havel Huba z Lemberka na Sytovém. Jeho  potomci dělením rodového majetku chudli, koncem 14. stol.  jsou držiteli Sytového příbuzní pánové z Valdštejna. Dále  je připomínán jenom panský dvůr, patřící nejprve k  maloskalskému dominiu, aby byl roku 1557 připojen k  hruboskalskému panství Jindřicha Smiřického ze Smiřic. Po  Bílé hoře byl majetek Smiřických konfiskován a hruboskalské  panství se dostalo Albrechtu z Valdštejna. Posledními  držiteli panství byli od roku 1824 knížata Rohanové.

Největšího růstu obyvatelstva dosáhla obec koncem 19.  století - ve 150 domech žilo 1108 lidí. Od té doby počty  lidí stále klesají - např. v roce 1950 ve 146 domech už jen  508 obyvatel. Obec náležela duchovní správě farního úřadu v  Loukově. Základní vzdělání poskytovala dětem od roku 1808  privátní, později od r.1833 filiální škola v čp.54. V roce  1868 byla postavena nová školní budova čp.133, která po  úpravách sloužila až do roku 1979. Část obyvatelstva byla  koncem 19. století zaměstnána v textilním průmyslu v  sousedních Hájích, Horní Sytové, Rybnicích a Benešově. V  obci byl celkem bohatý spolkový život - Sbor dobrovolných  hasičů, Spolek vojenských vysloužilců, TJ Sokol, odbočka  Národní jednoty severočeské a další.

  • myslivna čp.18Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz