Habrovany (okres Vyškov)

683 01, Habrovany, Tel.: +420 517 374 274, obec@habrovany.cz
Habrovany/Společnost - Habrovany
V nejbližším okolí Habrovan bylo nalezeno mnoho kosterních pozůstatků, keramických i kovových předmětů, které dokládají osídlení již v dávných dobách doby bronzové. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350, kdy Mikuláš z Habrovan nechal dne 7. srpna vložit do zemských desek zápis, že prodává Lickovi z Lulče úrok za zboží v Nemojanech. Od té doby měly Habrovany několik různých majitelů - patřili mezi ně velcí pánové, rytíři, drobní vladykové, řeholníci, rakouští byrokraté, brněnští velkoobchodníci...
U nejstarších majitelů je jako sídlo zmiňována habrovanská tvrz. Ta se nedochovala do dnešních dob ani neznáme její přesné umístění. Pamětníci tvrdí, že stála nad návsí na mírném návrší, další varianta ji umisťuje na místo, kde v současné době stojí klasicistní habrovanský zámeček. Posledními majiteli tohoto zámečku byl rod Gomperzů, který jej vlastnil až do vydání Benešových dekretů v roce 1945. Zámeček nyní slouží jako Ústav tělesně postižených pro cca 60 - 80 obyvatel.
Další dominantní stavbou Habrovan je kostel Nejsvětější Trojice, který je umístěn poblíž zámečku, na začátku obce. Byl postaven pravděpodobně v roce 1523. Církevní dějiny Habrovan jsou také velmi pestré, i když Habrovany patří do farnosti Královopolské Vážany. Bohaté na události bylo zejména období od roku 1512 do roku 1539, kdy Habrovany vlastnil rod Dubčanských ze Zdenína. Byl to Jan Dubčanský ze Zdenína, který patřil k zakladatelům církevní sekty Habrovanských, která zanikla ještě za jeho života.
Z novodobé historie obce by bylo dobré připomenout, že od roku 1960 do roku 1990, tedy 30 let, byly Habrovany sloučeny se sousedními Olšany (vzdálenými 1,5km) do jedné obce s názvem Habrovany-Olšany. Od té doby se vzhled obce v mnohém mění - ve většině nemovitostí je zaveden plyn, opravují se komunikace a veřejné budovy.

  • Filiální kostel Nejsvětější Trojice
  • Socha svatého Floriána u kostela
  • Zámek Habrovany

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz